This page in English

Arkivere data

NSD arkiverer og tilgjengeliggjør data om mennesker og samfunn. Data som genereres gjennom forskning eller administrative prosesser er verdifulle ressurser som kan gjenbrukes til fremtidige vitenskapelige og pedagogiske formål. Vi beriker datasamlingene våre kontinuerlig med data som har gjenbruksverdi.

Formålet er å tilrettelegge data for forskningsmiljøer i Norge og utlandet, særlig innenfor samfunnsvitenskap, humaniora og deler av medisinsk- og helsefaglig forskning.

På vegne av Norges forskningsråd arkiverer og formidler vi data fra relevante prosjekter innenfor disse fagområdene. NSD skal sørge for at verdifulle forskningsdata blir tatt vare på for framtiden, og har siden 2014 hatt avtale om arkivering av forskningsdata på vegne Arkivverket.

Vi tilbyr ikke mellomlagring av data, det vil si lagring av data som er under innsamling og bearbeiding.

Data som bør arkiveres hos NSD

NSD har hovedfokus på kvantitative matrisedata om individer, organisasjoner, administrative, politiske og geografiske enheter.

Vi kan også inkludere andre datatyper om mennesker og samfunn. For kvalitative data bør det foreligge tillatelse til å arkivere og dele data med indirekte personidentifikasjon. Begrunnelsen er at anonymisering av kvalitative data kan være vanskelig og ressurskrevende å gjennomføre i praksis, samt at det potensielt kan forringe gjenbruksverdien av dataene.

Krav til data som skal inngå i samlingen:

  • Dataene er digitale og omhandler mennesker og samfunn.
  • Data må ha høy kvalitet, det vil si være valide, pålitelige og oppdaterte.
  • Data har gjenbruksverdi ved at de er godt dokumentert og har tilstrekkelig kontekstuelt materiale.

Har du data som bør inngå i samlingen til NSD? Gå videre for å beskrive dataene dine slik at vi kan vurdere dataene opp mot våre seleksjonskriterier.

Forskningsdata skal være så åpne som mulig, så lukkede som nødvendig

Hva gjør vi med dataene?

Data som arkiveres hos NSD tilføres merverdi gjennom en grundig og kontinuerlig kurateringsprosess for at de skal oppfylle FAIR-prinsippene.

Alle data vi mottar går data gjennom ulike sjekkpunkter både når det gjelder det tekniske, og om data inneholder personopplysninger.

Videre sørger vi for at datamaterialet er dokumentert på en måte som sikrer at forskere som skal bruke data får den informasjonen de trenger. NSD bruker kjente standarder for metadata som DDI og Dublin Core.

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)