Konvertering og nedlasting av data

Datakonverteringsmodulen brukes til å laste ned data fra en undersøkelse slik at det kan brukes i ulike statistikkprogrammer. Nedlastingsprosessen skjer i to steg, først konvertering til et passende filformat, deretter nedlasting av resultatet av konverteringen og lagring på egen disk.

Data kan konverteres til en rekke ulike formater:

 • SPSS
  Her er det mulig å velge mellom to varianter: Enten systemfil, som er det enkleste når data skal analyseres på en standard SPSS-versjon under Windows, eller portabelfil, som skal kunne leses av alle utgaver av SPSS uavhengig av versjon og operativsystem. Fungerer ikke systemfilversjonen vil portabelversjonen sannsynligvis være redningen.
 • NSDstat
  Dette er et format som støtter NSDs eget statistikkverktøy NSDstat, og er det mest komplette filformatet når det gjelder data, tekst og dokumentasjon. Internt på serveren blir data alltid (bortsett fra rene tekstfilformater) konvertert til nsdstat før de eventuelt konverteres videre til ønsket format.
   
 • STATA
  Versjon 6, 7 og 8 av dette statistikkprogrammet støttes.
   
 • Statistica
   
 • DIF (Data Interchange Format)
  Dette er det greieste formatet hvis data skal importeres til Excel eller andre regneark. Excel kan importere DIF-filer direkte.
   
 • DBase 3
  Et tradisjonelt standardformat for databaser. Sannsynligvis mindre aktuelt i dag.
   
 • Tekstfiler med fritt format
  Data skrives til tekstfiler der dataverdiene er adskilt med et bestemt skilletegn, enten tabulator, komma, mellomrom eller semikolon. Det er også mulig å velge at variabelnavn eller variabeltekst skal skrives i første linje i filen.
   
 • Tekstfiler med fast format
  Dette er tekstfiler der det er avsatt en bestemt kolonnebredde til hver variabel. Dette formatet kan brukes til å importere data til SPSS og SAS, og det gis derfor mulighet til å generere en kommandofil til et av disse programmene (eller til begge).
   
 • SAS kommandofil med fast format
  Brukes for å importere data til SAS. Data og oppsett skrives til samme fil.

Nedenfor er et eksempel på datakonverteringsmodulen med listen over de forskjellige filformatene åpnet.

dconvert

Bruk av datakonverteringsmodulen

Velg først lagringsformat og trykk på "Konverter"-knappen. Konverteringen vil bli startet, og med jevne mellomrom vil programmet rapportere om fremdriften og et anslag om hvor lang tid som gjenstår. Når konverteringen er ferdig dukker det opp en knapp som heter "Last ned data". Klikk på denne knappen og følg instruksjonene for å laste ned.

Data pakkes inn i en zip-fil før nedlastingen, og det er derfor nødvendig å ha programvare som kan pakke ut datafilen(e) når nedlastingen er ferdig. Nyere versjoner av noen operativsystemer har denne muligheten innebygget.

Når data er lastet ned kan "Konverter"-knappen brukes igjen for å laste ned data i et annet format, dersom det skulle være aktuelt.

 

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)