Språk

En undersøkelse kan inneholde tekster på flere språk.

Nytt språk

Utgangspunktet for oversettelsen er alltid det språket som er aktivt når dette menyvalget blir aktivert. Ofte vil det bare være ett språk her, f. eks. norsk, men hvis det er gjort oversettelser tidligere kan det være flere språk å velge mellom. Navn på aktivt språk er gjengitt i "rullegardinmenyen" oppe til venstre på skjermen, over variabellisten.

Språket som det skal oversettes til velges i menyen under "Velg nytt språk". Denne listen hentes fra en nettjeneste, og inneholder de språkene som er aktuelle å oversette til. I mange tilfeller finnes det flere varianter av samme språk, og dette er det opp til den som oversetter å ta stilling til.

Korrektur

Korrekturfunksjonen brukes for å korrekturlese og bearbeide en oversettelse. For å få tilgang til funksjonen må undersøkelsen være dokumentert på minst 2 språk, slik at det ene kan brukes som referanse mens det andre blir korrigert.

Dersom det legges opp til at respondenten selv kan velge hvilket språk undersøkelsen skal vises på, kan det være aktuelt å lage egne navn på de aktuelle språkene. Det er disse språknavnene som vises for respondenten. (Det er også mulig å forhåndsbestemme språket på ulike måter for hver enkelt respondent.)

Når det gjelder den øvrige teksten i undersøkelsen, vil den vises når muspekeren føres over tittelen til hvert tekstavsnitt eller hver variabel. For hvert tekstavsnitt vil teksten vises på det opprinnelige språket, med formatering, og det vil være en boks for å redigere teksten på språket som det skal oversettes til. Ved å klikke utenfor denne tekstboksen vil teksten vises som formatert tekst nedenfor boksen. For å formatere teksten brukes vanlige html-koder, som skrives inn i tekstboksen som ren tekst, mens effekten av formateringen vises under tekstboksen.

Nedenfor er noen vanlige formateringskoder som kan brukes i teksten. Formateringen starter med <abcd>, der "abcd" sier hvordan teksten skal vises, og avsluttes med </abcd>. De fleste vanlige html-formateringskodene kan brukes.

Her kommer <strong>uthevet</strong> skrift
Her kommer <i>skråstilt</i> skrift
 

<p>Her et avsnitt</p>

<p>Og her er neste avsnitt med litt avstand fra forrige</p>


<h1>Her er en stor overskrift med linjeskift etter</h1>

<h3>Her er en liten overskrift med linjeskift etter, størrelsen angis med tallet etter "h"</h3>

Her er normal skrift.

Fjern språk

Så lenge det finnes minst to språk igjen kan språkvarianter av undersøkelsen fjernes med denne funksjonen. Hvis undersøkelsen bare finnes på ett språk kan funksjonen ikke brukes.

 

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)