Hent eksterne variabler

Dette valget er bare tilgjengelig dersom andre spørreskjema er blitt gjort tilgjengelige for dette skjemaet. Se "Deling av dokumentasjon" under "Administrasjonsmenyen".

Dersom andre skjemaer er tilgjengelig, er det mulig å kopiere hele oppsettet eller enkeltvariabler fra et eksternt skjema og inn i dette skjemaet. På den måten er det mulig å lage nye skjema på basis av tidligere brukte skjema, gjerne med større eller mindre endringer, eller plukke enkeltvariabler fra andre undersøkelser inn i skjemaet.

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)