Dokumentasjon og oppsett av en undersøkelse

Innhold

Her bestemmes innholdet i skjemaet som skal presenteres for respondentene. Det er valg for å bestemme innholdet i de ulike elementene i skjemaet, rekkefølgen på variablene og generelle innstillinger for hvordan en besvarelse kan gjennomføres. Nedenfor er en kort beskrivelse av hvert av punktene i innholdsmenyen, og en detaljert oversikt over bruken av de forskjellige funksjonene følger lenger nede.

 • Tekster
  Tekster som presenteres for respondenten før utfyllingen starter og etter at utfyllingen er fullført.
 • Ny variabel
  Brukes for å legge inn data for en ny variabel, med overskrifter, svaralternativer osv.
 • Nytt avsnitt
  Gir muligheter for å dele opp skjemaet i flere deler, f.eks. ulike temaer, med overskrifter og evt. en beskrivende tekst som innledning til hver del.
 • Variabelliste
  Gir en oversikt over hele skjemaet med muligheter for å bestemme plassering av sideskift, flytte variabler, slette variabler osv.
 • Hent eksterne variabler (Bare tilgjengelig under spesielle forutsetninger)
  Menyvalget vil bare være tilgjengelig hvis den aktuelle undersøkelsen har tillatelse til å bruke dokumentasjonen fra en annen undersøkelse. Det vil da være mulig å kopiere variabler og annen dokumentasjon direkte fra denne undersøkelsen.
 • Last opp bilder
  Last opp bilder fra egen disk til serveren. Bildene må lastes opp før de kan brukes i oppsettet. Samme bilde kan brukes i flere sammenhenger, så det trengs bare ett eksemplar av hvert bilde.
 • Reset
  Brukes for å annullere endringer som ikke er lagret. Er bl.a. nyttig for å teste ulike løsninger.
 • Innstillinger
  Generelle innstillinger for datainnsamlingen: Datainnsamlingsperiode og språk, om det er tillatt med blanke svar (kan overstyres for enkeltvariabler), om det er tillatt å gjøre endringer i besvarelsen osv.

 

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)