Portal for innlogging og administrasjon av undersøkelser

Portalen er laget for å lette innlogging og administrasjon av alle deler av innsamlingsprosessen - oppsett av undersøkelsen, fremdrift og datanedlasting. I de tilfellene der flere oppsett administreres med samme bruker og pinkode vil den også gi tilgang til alle oppsettene uten å kreve ny innlogging hver gang.

Oppgi brukernavn og pinkode for å logge inn i portalen. URL (Web-adressen) til portalen er svar.nsd.no.

wslogin

Bruk av portalen

Portalen gir muligheter for å administrere et eller flere oppsett (med ulike idnummer) som er registrert med samme brukernavn og pinkode, og å ha tilgang til informasjon om ulike faser i gjennomføringen av en undersøkelse.

Valg mellom ulike oppsett

Det er mulig å velge mellom ulike oppsett når flere oppsett er registrert med samme brukernavn og pinkode. Når en bruker har tilgang til bare et enkelt oppsett, noe som ofte vil være tilfelle, vil denne valgmuligheten ikke være synlig. Informasjon og administrasjon ellers vil være knyttet til undersøkelsen som er valgt. For å skille mellom ulike oppsett kan det være en fordel at de har forskjellige navn, men id-nummeret for oppsettet vil uansett bli vist sammen med navnet.

Data om oppsett og svar

Portalen gir en kort oversikt over innholdet i og responsen for den undersøkelsen som er valgt. Antall variabler i undersøkelsen (dvs. antall spørsmål med separate svar), antallet respondenter som er registrert (i noen tilfeller vil respondentene ikke være registrert i databasen, og dette tallet vil derfor være 0), antall besvarte skjema totalt og antall ferdige besvarelser, begge med antall og prosent. Rapport- og nedlastingsmodulene vil ikke være tilgjengelige hvis det ikke er registrert svar på spørreskjemaet.

Dokumentasjon

Før undersøkelsen starter er det nødvendig å legge inn spørsmål og svarkategorier og en rekke andre egenskaper som har sammenheng med innsamlingsprosessen. Det gjøres i dokumentasjonsmodulen, og er første steg i gjennomføringen av en undersøkelse.

Rapport

Rapportfunksjonen brukes først og fremst mens undersøkelsen pågår, men kan også være nyttig etter at den er avsluttet. Den viser informasjon om antall respondenter som har avgitt svar pr. dag, tidsbruk, og grafikk, frekvenstabeller og fritekstsvar for hver enkelt variabel
Denne modulen er bare tilgjengelig etter at det har kommet inn svar på undersøkelsen. Før det er det ingenting å vise.

Nedlasting

Her er det mulig å laste ned data fra undersøkelsen i en rekke forskjellige filformat. Hvis det er nødvendig å ha data i et format som ikke er tilgjengelig vil det vanligvis være mulig å importere data fra et av de oppgitte formatene. Denne funksjonen brukes hovedsakelig etter at undersøkelsen er ferdig, men kan også brukes underveis hvis det er ønskelig med en midlertidig analyse av de foreløpige resultatene.
Denne funksjonen er heller ikke tilgjengelig med mindre det har kommet inn svar på undersøkelsen.

portal

Generelt ved bruk av eksterne moduler

Eksterne moduler i forhold til innloggingsportalen er Dokumentasjon, Rapport og Nedlasting. Hver av disse modulene er det i prinsippet mulig å logge inn på uavhengig av innloggingsportalen, og blir derfor vist i et separat vindu for hver av modulene. Innloggingsportalen blir stående i det opprinnelige vinduet til det blir fjernet.

Det er ikke nødvendig å logge ut av dokumentasjonsmodulen dersom den er startet fra innloggingsportalen, og "Logg ut"-valget i menyen er derfor ikke synlig (det er derimot synlig hvis man logger direkte inn i dokumentasjonsmodulen). Rapport- og nedlastingsmodulene er det heller ikke nødvendig å logge ut fra. Alle modulene avsluttes ved å lukke vinduet som de vises i.

Det er en fordel å logge ut når innloggingsportalen ikke skal brukes mer, da blir ressursene frigjort øyeblikkelig, men etter en viss tid uten aktivitet vil det skje en automatisk avlogging.

 

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)