Dokumentasjon og oppsett av en undersøkelse

Dokumentasjonsmodulen brukes til å definere variabler og svarkategorier for en undersøkelse. Den brukes også til å definere en del globale innstillinger og andre ting som er nødvendig for å kunne gjennomføre en spørreundersøkelse via internett.

Data som legges inn i dokumentasjonsmodulen blir lagret på en fil hos NSD, og flyttet til et nytt område når undersøkelsen blir publisert, slik at datainnsamlingsmodulen kan få tak i detaljene i undersøkelsesoppsettet.

Hovedmenyvalgene med en kort beskrivelse er gjengitt nedenfor. Klikk på overskriften for å komme direkte til avsnittet som behandler hvert av punktene.

 • Administrasjon
  Utfylling og utskrift av databehandleravtale, og publisering av undersøkelsen.
  Her finnes funksjoner som ikke har direkte sammenheng med innhold og funksjonalitet i selve undersøkelsen, men som likevel er nødvendige å utføre før respondentene kan inviteres til å svare på skjemaet.
   
 • Innhold
  Definisjon av selve innholdet i undersøkelsen. 
  Her defineres variablene og svarkategoriene, det kan legges inn innledende og avsluttende tekst, undersøkelsen kan deles inn i avsnitt, variabler og tekster kan flyttes rundt etter behov, og sideskift kan legges inn eller fjernes.

  Her legges det også inn innstillinger som gjelder for hele undersøkelsen.
   
 • Språk
  Funksjoner for å oversette tekstene i en undersøkelse til ulike språk og for manuell korrektur av oversettelsen.
  En undersøkelse kan inneholde tekster på flere språk.
   
 • Test
  Her er det mulig å kjøre gjennom undersøkelsen slik den vil se ut for respondentene, uten at data lagres i databasen. Det er også mulig å ta en utskrift.
   
 • Logg ut
  Pass alltid på å logge ut når du er ferdig med arbeidet. Da er du sikker på at data er betryggende lagret, og at datafilen er konsistent.

 

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)