Datasett i skolenesstar

 

  '89 '91 '93 '94 '95 '97 '99 '01 '03 '05 '07 '09 '11 '13 '15 '17
Elevundersøkelsen - landsfiler
Stemmerett for 16 åringer                            
Nasjonal meningsmåling