Folkehelse og livsmestring

«Folkehelse og livsmestring» er ett av tre tverrfaglige temaer i Fagfornyelsen og alle undervisningsoppleggene på denne siden reflekterer prinsippene i dette temaet.

Undervisningsoppleggene har ulik lengde og innhold, men felles er at de skal fremme god psykisk og fysisk helse, og gi deg muligheter til å ta ansvarlige livsvalg (Overordnet del av læreplanverket).