Trygdedata

FD-Trygd og KIRUT er begge forløpsdatabaser med opplysninger som er sentrale for forskning innen trygde- og sosialpolitiske områder. Basene er etablert for å gi generelle datagrunnlag for forskning om befolkningens bevegelser i trygdesystemet og arbeidsmarkedet over tid. KIRUT blir ikke oppdatert med nye årganger (siste gjelder 1996), og det anbefales derfor å bruke data fra FD-Trygd dersom en ønsker å studere tidsperioder fra og med 1992.

  • "FD-Trygd - 20-prosentsutvalg" er et 20% tilfeldig utvalg trukket fra Statistisk sentralbyrås (SSB) trygdeforløpsdatabase FD-Trygd. Dataene dekker alle år fra og med 1992, og brukes av NSD til å betjene studenter og forskere med anonymiserte registerdata. Et datauttak kan imidlertid ikke overstige 10% av den aktuelle populasjon trukket fra 20-prosentsutvalget. Videre vil NSD begrense antallet variabler til det mest nødvendige, samt at de mest detaljerte variabelverdier aggregeres opp til et grovere nivå (inntekt/formue, næringsgruppe, yrkeskode, utdanningskode m.m.).
  • KIRUT (Klientstrømmer Inn i, Rundt i og Ut av Trygdesystemet) omfatter 10% av alle mellom 16-66 år som er bosatt i Norge for årene 1989 til 1996. KIRUT er etablert og drives av NSD.

 

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)