Guide til velferdsdata

Tematisk oversikt

Oversikten beskriver de mest sentrale norske kilder til data som er relevante for velferdsforskning. Selv om mange av dataformidlerne kun tilbyr statistikk og aggregerte data på sine nettsider, vil det som regel være mulig å søke om tilgang til data på individnivå. Statistisk sentralbyrå (SSB) kan tilrettelegge og utlevere de fleste av sine data på individnivå til forskningsformål. For andre dataformidlere er det variabelt hva som tilbys av individdata.

Data er anonyme dersom det ikke er mulig å identifisere enkeltpersoner direkte eller indirekte gjennom sammenstillinger av variabelverdier. Ved utleveringer av anonyme data forholder en seg kun til dataformidleren en bestiller data fra. Er dataene derimot identifiserbare, stilles det formelle krav til den som søker om datatilgang: De ansvarlige instanser må gi dispensasjon fra taushetsplikten (gjelder de fleste offentlige/ administrative personregistre), og i tillegg må forskningsprosjektet meldes til et personvernombud (eventuelt til Datatilsynet). Les mer om de formelle kravene her.

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)