Bestille data

Den nettbaserte analyseplattformen microdata.no gir automatisk tilgang til store mengder microdata (registerdata). Den har et anonymiserende brukergrensesnitt, dvs. at en kan foreta det meste av deskriptive og kausale analyser på microdata, men har ingen mulighet til å se direkte på de underliggende datamatriser. En trenger derfor ingen spesielle tillatelser for å ta i bruk tjenesten. Et viktig kriterium er imidlertid at bruken er forskningsrelatert (og ikke kommersiell). 

NSD låner også ut anonymiserte data fra Kontantstøttedatabasen og Fastlegedatabasen til forskning. Med anonymiserte data menes data der enkeltindivider ikke kan identifiseres, verken direkte eller indirekte. Det kreves ingen form for konsesjon eller dispensasjon fra taushetsplikt for at slike data skal kunne utleveres. En søknad om datautlevering må uansett være i tråd med forskningsprosjektets formål, og vil vurderes deretter.

Søknader om tilgang til data fra Kontantstøttedatabasen og Fastlegedatabasen bør inneholde en så detaljert beskrivelse som mulig av hva man ønsker, formålet med datautleveringen og dokumentasjon av behovet for de ulike variabler. Kun skriftlige søknader godtas - via brev, e-post eller NSDs elektroniske skjema.

Ved søknader om tilgang til personidentifiserbare (ikke-anonyme) data, kreves det at man først henvender seg til Personvernombudet for forskning, evt. Datatilsynet eller REK (helserelaterte data). Dette gjelder også tilfeller der data skal kobles med andre datakilder eller forskerens eget datamateriale. Datatilsynet har utarbeidet en egen veileder for forskere.

 

  • For hjelp til bestilling av data fra NSDs Kontantstøttedatabase, ta kontakt med

                Spesialrådgiver Trond Pedersen, tlf.nr. 55 58 32 25

 

  • For hjelp til bestilling av data fra NSDs Fastlegedatabase, ta kontakt med

                Seniorrådgiver Sigmund Tveit, tlf.nr. 55 58 21 93

 

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)