Velferdsdata

Denne oversikten gir informasjon om NSDs datatjenester og andre datakilder som er særlig relevante for velferdsforskning.

NSDs datatjeneste for velferdsforskning er en åpen og gratis infrastrukturtjeneste, særlig innrettet mot databehov for prosjekter tilknyttet Norges forskningsråds velferdsforskningsprogram og andre prosjekt innen fagfeltet. Målet er at forskningsmiljøene skal få utvidet tilgang til data og dokumentasjon fra flere datakilder, og å legge til rette for å kombinere data fra ulike kilder. Tjenesten er blant annet basert på kompetanse som NSD har opparbeidet i sitt arbeid med KIRUT og FD-Trygd.

SSB og NSD har utviklet en nettbasert analyseplattform for direkte analyser av microdata. Denne ble lansert mars 2018, og erstattet fra og med dette tidspunkt tjenesten med utlåning av data fra "FD-Trygd 20-prosentsutvalget". Tjenesten heter microdata.no, og kan brukes til å analysere en rekke samfunnsrelaterte problemstillinger. Databasen omfatter hele befolkningen og dekker tidsperioden 1992 og frem til de senere år. For noen variabler finnes det også opplysninger lenger tilbake i tid. Antallet variabler er omfattende, og inkluderer opplysninger om trygd, demografi, inntekter/formuer, sysselsetting, og utdanning.

Etter søknad kan NSD også tilby følgende data for forskningsformål:

I tillegg til de data NSD kan tilby, finnes det i Norge mange andre kilder til data som er relevante for velferdsforskning.

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)