Hvorfor arkivere data hos NSD? | NSD - Norsk senter for forskningsdata

Hvorfor arkivere data hos NSD?

Illustrasjonsbilde - arkivskuff

Det finnes gode grunner til å la NSD ta vare på dine forskningsdata.

Når du leverer dine forskningsdata til NSD, kan du være sikker på at de blir tatt godt vare på og sikret for fremtiden. NSD har i mer enn 40 år vært nasjonalt arkiv for forskningsdata i Norge, og er i dag et av verdens største i sitt slag. Gjennom prosjektet NORDi er NSD nå i full gang med å ruste opp infrastruktur og tjenester som skal gjøre det enklere å finne, bruke og dele data.

Plikt til dele

Som forsker har du også plikt til å ta vare på materialet ditt. Forskningsrådet innførte i 2014 retningslinjer for åpen tilgang (Open Access) til data. I EUs nye forskningsprogram, Horizon 2020, er målet at alle data skal deles og være åpent tilgjengelige. Ifølge Forskningsrådets retningslinjer skal alle data som blir til gjennom offentlig finansiert forskning deles. NSD har forpliktet seg til å sørge for at en kopi av data fra prosjekter innenfor samfunnsvitenskap, humaniora, medisin og helse, miljø og utviklingsforskning overføres til og lagres hos NSD for gjenbruk til forskningsformål. Disse fagområdene har krav om arkivering hos NSD i sine bevilgningsvilkår.

Hva skjer med dataene?

Når du arkiverer dine data med NSD, sikrer du med andre ord materialet ditt for fremtiden – og fremmer forskning som et felles gode.

Du mister ikke eiendomsretten til dataene når du arkiverer hos NSD. Gjennom en arkiveringsavtale bestemmer du selv hvor tilgjengelig dataene skal være for gjenbruk.

Alle typer data

NSD kan arkivere alle typer digitaliserte forskningsdata, både kvantitative og kvalitative. Selv om datamaterialet er smalt eller lite i omfang, kan det likevel være verdifullt for fremtidig forskning. Dersom materialet er svært stort, kan du ta kontakt med NSD og få hjelp til å finne gode løsninger.

Etter avtale med Universitets- og høgskolerådet tilbyr NSD arkivering av data fra prosjekter utført av forskere og studenter ved universitetene og de statlige og vitenskapelige høgskolene. Tilsvarende avtaler er inngått med de nasjonale forskningsinstituttene og andre institusjoner som benytter NSD som personvernombud. Arkiveringstilbudet omfatter også lagring av persondata.

Mer om forskningsdataAndre temasaker

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)