NPI – Norsk publiseringsindikator | NSD - Norsk senter for forskningsdata

NPI – Norsk publiseringsindikator

Illustrasjonsbilde - tidsskrift

Nytt nettsted gjør Norsk publiseringsindikator mer oversiktlig og tilgjengelig.

Det er Universitets- og høgskolerådet (UHR) og NSD – Norsk senter for forskningsdata som står bak det nye nettstedet – npi.nsd.no

I 2014 ble det gjennomført en evaluering av den norske publiseringsindikatoren. Evalueringen pekte på flere utfordringer knyttet til hvordan arbeidet i Det nasjonale publiseringsutvalget var organisert. Blant annet hvordan nomineringsprosessen gjennomføres i de ulike fagorganene og hvordan informasjon om indikatoren gjøres tilgjengelig. Med det nye nettstedet ønsker UHR, NSD og Det nasjonale publiseringsutvalget å legge forholdene bedre til rette for informasjon, kommunikasjon, større åpenhet og mer transparens knyttet til arbeidet med publiseringsindikatoren.

Nettstedets åpne sider lanseres nå. Her finner du informasjon om:

  • Det nasjonale publiseringsutvalget
  • Fagorgan med ansvar for nominering
  • Oversikt over inndeling i fagfelt
  • Generell informasjon om publiseringsindikatoren

Målet med nettstedet er å aktivisere forskerne i arbeidet med vurderingen av publiseringskanaler. Med det nye nettstedet har vi gjort det enklere å:

  • Kontakte ansvarlig fagorgan
  • Kontakte Det nasjonale publiseringsutvalget
  • Kommentere på enkelttidsskrifter (faglige og tekniske kommentarer)

I neste fase vil vi utvikle innloggingssider for fagorganene. På disse sidene skal fagorganene kunne:

  • Gjennomføre nomineringsprosessen, simulere nivå 2 og sende inn endelig forslag til Det nasjonale publiseringsutvalget.
  • Redigere sin egen profil (hvem som sitter i fagorganene)

Forslag til endringer i de ulike fagfeltene vil bli gjort åpent tilgjengelige for alle brukere av nettstedet.

Nettstedet NPI er utviklet av NSD – Norsk senter for forskningsdata på oppdrag fra Universitets- og høgskolerådet. Nettstedet vil bli administrert av Det nasjonale publiseringsutvalget.

Det nye nettstedet finner du på npi.nsd.no Spørsmål og kommentarer mottas med takk til e-postadressen: publisering@uhr.noAndre temasaker

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)