Forskning og personvern | NSD - Norsk senter for forskningsdata

Tema

Forskning og personvern

Bruker du personopplysninger i forskning? NSD er ombud for 150 institusjoner i Norge.

Skal du samle inn data om personer? >>

NSD er etter avtale personvernombud for forskning og hjelper institusjonene med å sikre personvern i forskningen. Personvern er en lovbeskyttet menneskerettighet. Bruk av personopplysninger i forsking er regulert av lov. NSD arbeider for å ivareta forskningens behov innenfor de rammene regelverket setter.

Har du kontroll? >>

Det betyr blant annet at forskere og studenter som behandler personopplysninger i arbeidet må melde inn sine prosjekter og få de vurdert etter gjeldende lovverk. NSD hjelper med oppfølging ved prosjektendringer, utvidelser og prosjektavslutning. Vi veileder og gir råd til institusjoner, forskere og studenter i spørsmål om personvern.

Forskningen i Norge er høyt respektert, mye takket være tilrettelegging i lovverket og godt samarbeid mellom forskere, institusjoner og tilsynsmyndigheter, som NSD. NSD er personvernombud for ca. 150 norske forskningsinstitusjoner, inkludert alle universiteter, høgskoler, flere helseforetak, samt en rekke frittstående forskningsinstitutt og kompetansesentre (se oversikt).

Det er lederne ved institusjonen som har det øverste ansvaret for at forskningen holder seg innenfor lovverket.

Ta det personlig! >>

Brudd på disse lovene kan få alvorlige konsekvenser for forskere og institusjoner. Noe av det viktigste ledelsen gjør er å lage gode rutiner for forskere, studenter og andre medarbeidere som sørger for at personopplysningene blir håndtert på en lovlig måte. NSD kan gi råd til ledelsen i arbeidet med internkontroll og rutinebeskrivelser. Forskningsadministrasjonen kan også få hjelp til å holde oversikt og utføre kontroll med egen forskning gjennom Meldingsarkivet.

Meldingsarkivet >>

Internkontroll på 1-2-3 >>

Tidligere i år gjennomførte Eurobarometer en spørreundersøkelse om personvern blant 28 000 EU-borgere. Hovedkonklusjonen var at de aller fleste er svært opptatt av hvordan personopplysninger blir ivaretatt. Bare 15 prosent av de spurte mente de hadde full kontroll over opplysninger de delte på internett.

Godt personvern gir tillit og troverdighet, også til forskningen.Andre temasaker

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)