Til videregående skoler: Gjennomføring av skolevalget

2017 er valgår – også i skolen! Skolevalget i 2017 arrangeres 4. og 5. september.

Vi anbefaler å gjennomføre valget på de offisielle skolevalgdatoene, men skolene kan velge å avholde valget uken før, fra 28. august.

 

Samarbeid med ungdomspartiene

Utdanningsdirektoratet har snakket med ungdomspartiene, Elevorganisasjonen og LNU om erfaringene deres med skolevalgene de siste årene.

På bakgrunn av erfaringer og tilbakemeldinger, anbefaler Utdanningsdirektoratet følgende opplegg:

 1. Debatt
  • Varighet cirka 90 minutter
  • Alle elevene på skolen må få anledning til å delta på debattmøtet
  • Debatten må ledes på en god og profesjonell måte.
  • Eventuelle forhåndsbestemte temaer må ikke overskygge en generell politisk debatt. Ungdomspartiene må vite temaene på forhånd, og de bør være sentrale politiske spørsmål for målgruppen.
  • Vi anbefaler at alle partier som fikk over 1 prosent oppslutning på fylkesnivå ved forrige skolevalg, får stille i debatten
 2. Valgtorg
  • Varighet 30-60 minutter – etter skoledebatten

Skolevalget krever mange ressurser av ungdomspartiene, og det kan være utfordrende å fordele dem mellom skoler, hvis debatter og valgtorg i samme fylke kolliderer. Utdanningsdirektoratet har derfor oppfordret fylkeskommunene til å koordinere samarbeidet mellom skolene og ungdomspartiene.

 

Påmelding i april

Påmeldingen til skolevalget åpner 18. aprilnsd.no/skolevalg. Da får alle videregående skoler tilsendt påmeldingsinformasjon fra NSD – Norsk senter for forskningsdata. Det er NSD som har ansvaret for å gjennomføre skolevalget. 

Vi anbefaler å gjennomføre skolevalget som et urnevalg, slik de ordinære valgene blir gjennomført, men det er også mulig å gjennomføre valget elektronisk.

 

Inkluder skolevalg i undervisningen

Skolevalget er et godt utgangspunkt for å lære om demokrati og politisk meningsbrytning. På samfunnsveven.no ligger resultatene fra tidligere skolevalg, skolevalgsundersøkelser og læringsressurser som dere kan bruke i undervisningen.

 

Spørsmål?

Se nsd.no/skolevalg, eller ta kontakt med NSD på skolevalg@nsd.no. For informasjon om de ordinære valgene, se valg.no.

Lykke til med gjennomføringen av skolevalget 2017! 

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)