Til fylkeskommunene: Gjennomføring av skolevalget

Utdanningsdirektoratet har invitert alle landets videregående skoler til å gjennomføre skolevalget 4. og 5. september. Det er viktig at skoleeier samarbeider tett med skolene og ungdomspartiene i fylket.

Vi anbefaler at skolevalget gjennomføres på de offisielle skolevalgdatoene, men skolene kan velge å avholde valget uken før, fra 28. august. Alle videregående skoler har fått e-post fra oss om valget.

 

Fylkeskommunen som koordinator

Utdanningsdirektoratet oppfordrer fylkeskommunen til å holde god kontakt med ungdomspartiene og skolene, for å sikre best mulig logistikk rundt debatter og valgtorg i fylket. Skolevalget krever mange ressurser av ungdomspartiene, og det kan være utfordrende å fordele dem mellom skoler, hvis debatter og valgtorg i samme fylke kolliderer. Dette gjelder også de private videregående skolene.

 

Likest mulig opplegg på skolene

Utdanningsdirektoratet oppfordrer fylkeskommunen til å legge opp til likest mulig opplegg for sine skoler. Vi har snakket med ungdomspartiene, Elevorganisasjonen og LNU om erfaringene deres med skolevalgene de siste årene. Ungdomspartiene har et sterkt ønske om at fylkeskommunene i god tid i forveien går i dialog med dem sentralt om organisering av skoledebatt og valgtorg.

På bakgrunn av erfaringer og tilbakemeldinger, anbefaler Utdanningsdirektoratet følgende opplegg:

 1. Debatt
  • Varighet cirka 90 minutter
  • Alle elevene på skolen må få anledning til å delta på debattmøtet
  • Debatten må ledes på en god og profesjonell måte.
  • Eventuelle forhåndsbestemte temaer må ikke overskygge en generell politisk debatt. Ungdomspartiene må vite temaene på forhånd, og de bør være sentrale politiske spørsmål for målgruppen.
  • Vi anbefaler at alle partier som fikk over 1 prosent oppslutning på fylkesnivå ved forrige skolevalg, får stille i debatten
 2. Valgtorg
  • Varighet 30-60 minutter – etter skoledebatten

 

Påmelding i april

Påmeldingen til skolevalget åpner 18. aprilnsd.no/skolevalg. Da får alle videregående skoler tilsendt påmeldingsinformasjon fra NSD – Norsk senter for forskningsdata. Det er NSD som har ansvaret for å gjennomføre skolevalget.

Vi anbefaler å gjennomføre skolevalget som et urnevalg, slik de ordinære valgene blir gjennomført, men det er også mulig å gjennomføre valget elektronisk.

 

Meld inn kontaktperson

Vi oppfordrer på det sterkeste alle skoleeiere til å utpeke en kontaktperson for valget som skolene forholder seg til, og som NSD og ungdomspartiene lokalt kan henvende seg til.

Vi ber om at fylkeskommunen melder inn en kontaktperson innen 6. mars til skolevalg@nsd.no.

 

Spørsmål?

Se nsd.no/skolevalg, eller ta kontakt med NSD på skolevalg@nsd.no. For informasjon om de ordinære valgene, se valg.no.

Lykke til med gjennomføringen av skolevalget 2017!

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)