Veiledning for e-valget 2017

 

Tidsfrister

 • Påmelding: Innen 15. mai (skolen kan frem til 26. august gjøre endringer i påmeldingen)
 • Test av elektronisk skolevalg: 21. - 25. august
 • Gjennomføre skolevalg: 28. august - 5. september
 • Rapportering av valgstatistikk: 28. august - 5. september klokken 17.00
 • Slette manntallslistene: Umiddelbart etter at man har kontrollert resultatene slik de blir vist på NSDs nettsider


Kontaktinformasjon

 

Innledning

Årets opplegg for elektronisk valg, baserer seg på at elevene skal stemme via en nettside. Dette designet er sårbart for manipulering, og man er avhengig av at tekniske problemer ikke oppstår, for eksempel at forbindelsen til Internett blir brutt, eller at man ikke oppnår kontakt med serveren hos NSD. Vi har lagt vekt på å lage et opplegg som skal være enkelt for skolene å administrere, og som ikke skal innebære ekstra kostnader. Enkelhet og kostnader er altså prioritert på bekostning av sikkerhet og robusthet.

 

Beskrivelsene under gjelder også for skolevalg til sametinget.

 

Forberedelser

 1. Valgansvarlig må sørge for å ha skolens brukernavn og passord tilgjengelig. Disse opplysningene finner man i invitasjonsbrevet fra NSD. Dersom dette er kommet vekk, kan valgansvarlig få tilsendt passordet fra påloggingssiden på Skolevalg-portalen. Har man siden påmeldingen byttet valgansvarlig, må man ta kontakt med NSD.
 2. Bare lærere må få kjennskap til skolens brukernavn og passord. Når man skriver brukernavn og passord inn i feltene på nettsiden, vil ofte nettleseren tilby seg å huske hva man skriver inn: Ikke la nettleseren huske påloggingsinformasjon.
 3. Valgansvarlig må lage et elevmanntall som omfatter alle elever ved skolen. Bruk gjerne klasselistene. Når en elev mottar passord under manntallskontrollen på valgdagen, må eleven krysses av i manntallet. Når valget skal avsluttes, må valgansvarlig logge seg inn på skolens side på Skolevalg-portalen og oppgi antall elever ved skolen og antall elever som har mottatt passord.
 4. Valgansvarlig må hente elevpassord fra skolens side på Skolevalg-portalen. Man trenger ett passord for hver elev i manntallet. Valgansvarlig må skrive ut og klippe opp passordene. Husk bare å skrive ut på en side av arket. Det er viktig at disse passordene ikke kommer på avveie, eller at noen elever får tak i flere passord.
 5. Valgansvarlig må innrede et valglokale med manntallskontroll og ønsket antall valgterminaler (datamaskiner koplet til Internett). Valgterminalene må plasseres slik at prinsippet om hemmelig valg blir ivaretatt. Ved utgangen bør det plasseres en papirkurv for brukte elevpassord.
 6. JavaScript må være skrudd på i nettleser:

Mozilla Firefox: Verktøy - Innstillinger - Innhold - Tillat JavaScript.

Internet Explorer: Verktøy - Alternativer for Internett - Sikkerhet - Egendefinert nivå - Under Skript: Velg Aktiver for Aktiv skripting.

Chrome: Customize - Settings - Show advanced settings - Privacy - Content settings. Huk av for "Allow all sites to run JavaScript" i seksjonen "JavaScript". Klikk OK, lukk programfanen og last siden på nytt.

Safari: Edit - Preferences - Security - Web content. Kryss av for "Enable Javascript." Last inn nettsiden på nytt.

 

 1. Valgansvarlig må gå inn på følgende nettside på hver valgterminal: http://www.samfunnsveven.no/estemme. Man blir bedt om å klikke på en lenke for å klargjøre valgterminalen. Et nytt vindu vil da bli åpnet. Det er dette nye vinduet som skal brukes. Lukk alle andre programmer og alle andre nettleservinduer. Vinduet bør så maksimeres (Windows = F11, Mac OS = Cmd+Shift+F). Du skal først oppgi skolens brukernavn og passord. Når dette er gjort, er skolen logget inn og valgterminalen er klar til bruk. Valgterminalen ber nå om elevpassord.
 2. Dersom en elev skulle finne på å lukke e-valgapplikasjonen, eller f.eks. skru av JavaScrip, må valgansvarlig klargjøre terminalen på ny.
 3. Terminalen må også klargjøres på ny dersom valget skal avvikles over flere dager.


Gjennomføring

 1. Eleven skal først krysses av i manntallet.
 2. Deretter skal eleven motta et passord.
 3. Passordet tar eleven med seg til en ledig (vilkårlig) valgterminal.
 4. Eleven benytter passordet til å stemme.
 5. Et passord kan bare benyttes en (1) gang, elevene kan ikke angre seg.
 6. Eleven må kaste passordet før han/hun forlater valglokalet. (For å redusere muligheten for salg av passord. For å unngå at noen legger fra seg et ubrukt passord ved valgterminalen. For å holde det ryddig i valglokalet.)
 7. Dersom en elev har skrevet inn passordet, men bruker mer enn 40 sekunder på å bestemme seg, vil eleven måtte skrive inn passordet en gang til. (For å redusere sannsynligheten for at noen får stemme to ganger fordi noen har forlatt en valgterminal uten å gjøre et valg.)
 8. Valget kan gjennomføres over flere dager, men man må klargjøre valglokalet hver morgen.
 9. For å avslutte valget på siste valgdag, må valgansvarlig gå inn på skolens side på Skolevalg-portalen og oppgi hvor mange elever det fins i skolens manntall og hvor mange elever som er krysset av i manntallet (har mottatt passord). Først når dette er på plass, er resultatet endelig.
 10. Når valgansvarlig lærer har kontrollert at resultatet på Skolevalg-portalen ser riktig ut, skal manntallslistene slettes.

 

Dersom noe går galt...

Vi ber alle de skolene som ønsker å gjennomføre valget elektronisk, om også å sette seg inn i de tradisjonelle rutinene. Dersom noe skulle gå fundamentalt galt under avviklingen av elektronisk valg, har man tre alternativer:

 1. Man kan gjennomføre elektronisk valg over flere dager. Valglokalet og valgterminalene må klargjøres hver morgen. Når valget er avsluttet den siste dagen, må valgansvarlig logge seg inn på skolens side og oppgi den totale manntallsinformasjonen, det vil si hvor mange elever det er ved skolen, og hvor mange elever som i løpet av alle valgdagene har mottatt passord.
 2. Man kan fortsette med papirvalg. De elektroniske stemmene er registrert hos NSD, og de elevene som alt har stemt, skal ikke stemme en gang til. Man teller opp stemmene og sender en e-post til NSD med resultat og manntallsinformasjon. Manntallsinformasjonen må inkludere både de som har stemt elektronisk og de som har stemt på papir. NSD henter ut de elektroniske stemmene og legger de sammen med resultatet rapportert på papir.
 3. Dersom man bare så vidt har begynt med elektronisk valg før problemene oppstår, anbefaler vi å nullstille det elektroniske valget og begynne på ny med tradisjonelt valg. Skolen gjennomfører valget på papir, teller opp stemmene og sender en e-post til NSD med resultat og manntallsinformasjon.

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)