Deling av data: Policy, etikk og erfaringer

Scandic Ørnen, Bergen, 14. desember 2015 kl. 10:00-15:30

10:00 Velkommen

  • Bjørn Henrichsen, adm. direktør Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD)

Del I: Policy

Hvorfor er deling av data nå et rådende prinsipp i EU, NordForsk og Norges forskningsråd?

  • Hanne Monclair, seniorrådgiver, Kunnskapsdepartementet: "KDs arbeid med åpen forskning"
  • Siri Lader Bruhn, seniorrådgiver, Norges forskningsråd: "Forskningsrådets policy for tilgjengeliggjøring av forskningsdata"
  • Sverker Holmgren, programdirektør for Nordisk eVitenskaps Globaliseringsinitiativ (Norforsk) og professor ved Uppsala Universitet": Delning av data – vad NordForsk gör och varför"

Diskusjon

11:30-12:15 Lunsj

Del II: Etikk

Hvordan sikre at respekt for forskningsdeltakere ivaretas når data de bidrar med i forskningen deles og brukes i flere forskningsprosjekter?

  • Ana Maria Delgado Aleman, forsker ved Senter for vitenskapsteori (UiB): " Open science is science in transition: cooperation, sharing and crowdsourcing
  • Hallvard Fossheim, professor, Universitetet i Bergen (UiB): "Sharing data and the ethics of consent"

Diskusjon

13:35-13:50 Kaffe/te

DEL III: Forskererfaringer

Ønsker forskere å dele data, og hvordan kan man gjøre det på en best mulig måte?

  • Inger Elise Birkeland, direktør, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS): "Deling av data i 22. juli-forskning. Utfordringer og muligheter."
  • Bernt Aardal, professor, Universitetet i Oslo (UiO): "Deling av surveydata: muligheter og utfordringer"
  • Nils Olav Refsdal, forskningskoordinator, Helsedirektoratet: Kommentar

Diskusjon

15:20 Avslutning

Helene Ingierd, sekretariatsleder NENT og Vidar Enebakk sekretariatsleder NESH, De nasjonale forskningsetiske komitéene (FEK)

 

Last ned program (.docx)

 

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)