Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS http://www.nsd.uib.no Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er et serviceorgan for norsk forskning. Hovedformålet er å yte tjenester til forskere og studenter når det gjelder innsamling og tilgang til data. Stadig færre mottar kontantstøtte Av alle eitt- og toåringar i landet var det i 1999 så mykje som 75 prosent det vert utbetalt kontantstøtte for. I 2011 var delen redusert til 29 prosent. Dei resterande 71 prosentane hadde fulltidsplass i barnehage. http://www.nsd.uib.no/velferd/kontantstotte/nytt/nedgang-i-antall-kontantstottemottakarar.html Thu, 26 Apr 2011 10:00:00 +0100 European Social Survey 2010 - Released The first edition of data and documentation for ESS round 5 was released 26.10.11. Edition 1.0 includes Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Hungary, Israel, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Russian Federation, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom. Parents occupation files and interviewer data files have also been released for the countries included in edition 1.0 of the main data file (listed above). ESS round 5 includes rotating modules on the topics: Work, Family and Well-being: The Implications of Economic Recession (also fielded in ESS round 2) and Trust in Criminal Justice: A Comparative European Analysis. http://www.europeansocialsurvey.org/ Thu, 27 Aug 2011 09:00:00 +0100 Stilling ledig: Rådgiver, intervjudata NSD søker etter Rådgiver til arbeid med databehandling og formidling, knyttet til European Social Survey. http://www.nsd.uib.no/nsd/news/stilling_ledig_18aug11.html Thu, 23 Aug 2011 10:00:00 +0100 Valgundersøkelsen 2009 Valgundersøkelsen 2009 er nå tilgjengelig fra NSD http://www.nsd.uib.no/nsddata/serier/norske_valgundersokelser.html Thu, 18 Aug 2011 14:00:00 +0100 Stilling ledig: Databaseutvikler NSD søker etter Databaseutvikler til Database for statistikk om høgre utdanning (DBH). http://www.nsd.uib.no/nsd/news/stilling_ledig_17aug11.html Thu, 18 Aug 2011 12:20:00 +0100 NSD Årsmelding 2010 NSD Årsmeling 2010 er publisert. http://www.nsd.uib.no/nsd/aarsrapp.html Wed, 29 Jun 2011 10:40:00 +0100 European Election Database - Nå med 35 land European Election Database er utvidet med valgdata for Tyrkia, Makedonia, Kroatia og Montenegro. http://www.nsd.uib.no/european_election_database/ Tue, 21 Jun 2011 09:02:00 +0100 NSD søker Web- og databaseutviklere NSD søker Web- og databaseutviklere til Database for statistikk om høgre utdanning (DBH). http://www.nsd.uib.no/nsd/news/stilling_ledig_09jun11.html Wed, 09 Jun 2011 10:50:00 +0100 European Election Database - oppdatert European Election Database er nå oppdatert med data (regionalt nivå) for valget i Portugal 5. juni. http://www.nsd.uib.no/european_election_database/country/portugal/ Wed, 08 Jun 2011 13:05:00 +0100 Stadig færre mottar kontantstøtte Tall fra NSDs Kontantstøttedatabase viser at 32% fikk kontantstøtte i 2010, mot 75% i 1999. http://www.nsd.uib.no/velferd/kontantstotte/nytt/stadig-faerre-faar-kontantstotte.html Thu, 31 Mar 2011 13:25:00 +0100 European Election Database Oppdatert Resultater for 2011-valg i Portugal, Irland og Estland er nå publisert i European Election Database. http://www.nsd.uib.no/european_election_database/ Tue, 29 Mar 2011 09:40:00 +0100 Sommerskole i statistikk Forskere og studenter ved universiteter og høgskoler i Norge kan delta på sommerprogrammet til ICPSR til reduserte priser. http://www.nsd.uib.no/nsd/news/icpsr_sommerskole_2011.html Tue, 22 Mar 2011 15:07:00 +0100 NSD søker Applikasjonsutvikler Java til Nesstar NSD søker Applikasjonsutvikler Java til statistikk- og datavisualiseringsverktøyet Nesstar. http://www.nsd.uib.no/nsd/news/stilling_ledig_01apr11.html Wed, 16 Mar 2011 15:37:00 +0100 NSD søker Rådgiver til DBH NSD søker Rådgiver til Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) http://www.nsd.uib.no/nsd/news/stilling_ledig_21feb11.html Mon, 21 Feb 2011 09:41:00 +0100 NSD søker Web- og databaseutvikler : NSD søker web- og databaseutvikler til arbeid med nettbasert dataformidling. http://www.nsd.uib.no/nsd/news/stilling_ledig_08feb11.html Wed, 9 Feb 2011 13:02:00 +0100 NSDnytt Nr. 4-2010 NSDnytt Nr. 4-2010: Nesstar 4.0 lansert * Historisk svakt for Socialdemokraterna * Flest klager på grunnskolen * Syn på innvandring i Europa * Arealstatistikk - kommuner * Kirkedatabasen oppdatert * DBH: Publikasjonspoeng og doktorgrader http://www.nsd.uib.no/nsdnytt/ Wed, 21 Dec 2010 14:00:00 +0100 Stilling ledig: Fagkonsulent NSD søker fagkonsulent for arbeid med tilrettelegging av data, og brukerbetjening. http://www.nsd.uib.no/nsd/news/stilling_ledig_06des10.html Wed, 06 Dec 2010 18:05:00 +0100 Innbyggerundersøkelsen 2010 publisert Del 2 av DIFIs innbyggerundersøkelse er nå publisert. Data kan analyseres på nettsidene eller lastes ned i ønsket format. http://www.nsd.uib.no/nsddata/serier/innbyggerundersokelsen.html Wed, 17 Nov 2010 12:31:00 +0100 NAV og NSB på bunn - Vinmonopolet og utdanning på topp DIFI har spurt brukerne om de er fornøyd med ulike offentlige tjenester. Datasettet kan analyseres online. http://www.nsd.uib.no/nsd/nsdnytt/10-3/nav_og_nsb_utdanning_og_vinmonopolet.html Tue, 03 Nov 2010 12:31:00 +0100 Tusen spørreundersøkelser på nett NSD har utviklet nye nettsider som gjør det mulig å søke blant over tusen norske spørreundersøkelser. Mange av undersøkelsene kan analyseres online eller lastes direkte ned fra nett. http://www.nsd.uib.no/nsd/nsdnytt/10-3/tusen_sporreundersokelser_pa_nett.html Tue, 02 Nov 2010 12:54:00 +0100 Valgdata for Sverige og Latvia oppdatert European Election Database er oppdatert med valgdata for siste valg i Sverige og Latvia. http://www.nsd.uib.no/european_election_database Thu, 14 Oct 2010 14:04:00 +0100 LEDIG STILLING: Web- og databaseutvikler NSD søker web- og databaseutvikler til fast stilling knyttet til Database for statistikk om høgre utdanning (DBH). http://www.nsd.uib.no/nsd/news/stilling_ledig_02nov10.html Thu, 08 Oct 2010 12:44:00 +0100 CESSDA - Forpliktende avtale om europeisk data-infrastruktur Norge har sammen med Tyskland, Litauen, Finland og Nederland inngått en forpliktende avtale om etablering av CESSDA som en europeisk data infrastruktur med sete i Bergen. http://ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm#cessda Thu, 09 Aug 2010 12:24:00 +0100 Nytt opplegg for å søke etter spørreundersøkelser Søk etter data i mer enn 700 norske spørreundersøkelser. Mange datasett kan åpnes direkte eller lastes ned. Opplegget er basert på Solr og Nesstar. http://www.nsd.uib.no/nsddata/ Thu, 08 Jul 2010 11:12:00 +0100 EU-valg 2009: Historisk lav valgoppslutning Bare 43 prosent av de stemmeberettigede deltok i valget til Europa- parlamentet i 2009. Dette er det laveste siden starten i 1979. Full oversikt over datamaterialet på regionalt nivå i European Election Database (www.nsd.uib.no/eed). http://www.nsd.uib.no/nsd/nsdnytt/10-2/4_eu-valg-2009-historisk-lav-oppslutning.html Tue, 29 Jun 2010 10:00:00 +0100 Ny versjon av NESSTAR Nesstar – programvaresystemet for datapublisering og online analyse – har kommet i ny versjon med omfattende forbedringer og ny funksjonalitet som webintegrasjon av tabeller og grafikk og flerspråklighet. Les mer om Nesstar 4.0. http://www.nsd.uib.no/nsd/nsdnytt/10-2/5_nesstar-4-ny-versjon-av-nesstar.html Mon, 28 Jun 2010 13:00:00 +0100 NSDnytt Nr. 2-2010 Fra innholdet: Økt skepsis til religiøs påvirkning fra religiøse ledere : European Social Survey - oppdatert : European Election Database: Valgdata på regionalt nivå : EU-valg 2009: Historisk lav oppslutning : Ny versjon av Nesstar : Guide til velferdsdata : Taushets- og varslingsplikt i forskning. http://www.nsd.uib.no/nsdnytt/ Mon, 21 Jun 2010 13:00:00 +0100 Arkivering av forskningsdata hos NSD NSD tilbyr gode løsninger for forskere og institusjoner som ønsker å arkivere ulike typer forskningsdata. Dette omfatter både kvantitative og kvalitative data i digitalisert form. http://www.nsd.uib.no/nsddata/arkivere_data.html Mon, 15 Jun 2010 14:00:00 +0100 Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) - Nytt klassifiseringssystem I samarbeid med Kunnskapsdepartementet har NSD laget et nytt klassifiseringsverktøy som gir mulighet for å sammenligne høyere utdanningsinstitusjoner på andre måter enn gjennom de etablerte institusjonstypene (universiteter, høyskoler, vitenskapelige høyskoler). Verktøyet kan gi en bedre oversikt og forståelse av profilen til norske høyere utdanningsinstitusjoner. http://dbh.nsd.uib.no/mnd_statistikk/ Mon, 26 Mai 2010 10:00:00 +0100 European Social Survey - Oppdatering Data og dokumentasjon for ESS runde 4 (2008) er per 24.03.10 oppdatert med data for 28 land. Datasettene kan fritt lastes ned eller analyseres online. http://www.europeansocialsurvey.org/ Mon, 26 Apr 2010 15:00:00 +0100 Sommer- eller deltidsjobb ved NSD NSD søker en databaseutvikler for sommerjobb, eventuelt deltidsjobb knyttet til Database for statistikk om høgre utdanning (DBH). DBH er et datavarehus som benyttes i styringen av universitets- og høgskolesektoren. http://www.nsd.uib.no/nsd/news/stilling_ledig_15apr10.html Wed, 15 Apr 2010 11:00:00 +0100 Guide til velferdsdata NSD har tilrettelagt en oversikt som beskriver sentrale norske dataressurser som er relevante for velferdsforskning. http://www.nsd.uib.no/velferd/norske/ Wed, 7 Apr 2010 14:00:00 +0100 European Election Database NSD har tilrettelagt resultater fra 330 valg og folkeavstemninger i 31 land, for perioden 1990 til idag, på regionalt nivå. European Election Database er publisert ved hjelp av statistikkverktøyet Nesstar, og er åpen for fri bruk. http://www.nsd.uib.no/european_election_database/ Fri, 19 Mar 2010 12:17:00 +0100 Seminar om taushets- og varslingsplikt i forskning NESH og NSD inviterer til seminar om taushets- og varslingsplikt i forskning - 3. mai på Høgskolen i Oslo. http://www.nsd.uib.no/seminar/ Thu, 18 Mar 2010 08:00:00 +0100 Ledige stillinger NSD har ledige stillinger ved Personvernombudet for forskning og NESSTAR. http://www.nsd.uib.no/nsd/news/stilling_ledig_18mars10.html Wed, 17 Mar 2010 08:00:00 +0100 Undersøkelse om religion 2008 NSD Rapport 126 dokumenterer ISSP Undersøkelse om religion 2008. Rapporten er tilgjengelig i PDF-format. http://www.nsd.uib.no/rapport/ Thu, 04 Mar 2010 08:00:00 +0100 Alder og status i Europa NSD har tilrettelagt nye data i European Social Survey som blant annet tar for seg status for ulike aldersgrupper i Europa. http://www.nsd.uib.no/nsd/nsdnytt/10-1/1_alder-og-status-i-europa.html Wed, 03 Mar 2010 08:00:00 +0100 NSDnytt Nr. 1/2010 NSDnytt Nr. 1/2010 er nå tilgjengelig på nettsidene våre. Det er også mulig å bestille gratis abonnement på papirutgaven. http://www.nsd.uib.no/nsd/nsdnytt/ Tue, 02 Mar 2010 08:00:00 +0100 Høgre - til høgre for FrP Tal frå skulevalundersøkingane viser at høgreveljarar plasserer seg sjølve lengre til høgre enn det FrP-veljarane gjer. http://www.nsd.uib.no/nsd/nsdnytt/10-1/5_hogre-til-hogre-for-frp.html Mon, 01 Mar 2010 08:00:00 +0100 Sommerskole i kvantitative metoder Norske studenter og forskere kan delta på sommerskole i Ann Arbor, Michigan til reduserte priser. http://www.nsd.uib.no/nsd/news/icpsr_sommerskole_2010.html Mon, 01 Mar 2010 08:00:00 +0100 Ny portal for kirkedata NSDs Kirkedatabase tar nå i bruk Nesstar-teknologi for å presentere data på nett. Tidsserier og årsdatasett er tilrettelagt for analyse og nedlasting. http://www.nsd.uib.no/nsd/nsdnytt/10-1/3_ny-portal-for-kirkedata.html Mon, 01 Mar 2010 08:00:00 +0100 Fire av ti får kontantstøtte Tal frå Kontantstøttedatabasen syner at talet på mottakarar nesten har vorte halvert sidan ordninga starta opp i 1999. http://www.nsd.uib.no/nsd/nsdnytt/10-1/2_fire-av-ti-faar-kontantstotte.html Mon, 01 Mar 2010 08:00:00 +0100 Resultat frå Skulevalet i 2009 Eit viktig kjenneteikn ved resultata er dei små endringane sidan skulevalet i 2007. Tre parti gjorde det betre i 2009 enn i 2007: FrP gjekk fram med 2,9 prosentpoeng, Ap med 2,2 og V med 1 prosentpoeng... http://www.nsd.uib.no/nsd/nsdnytt/10-1/4_resultat-fra-skuleval-2009.html Mon, 01 Mar 2010 08:00:00 +0100 Høye forventninger til offentlig velferd Nordmenn har høyere forventninger til offentlige velferdsgoder enn andre europeere. http://www.nsd.uib.no/nsd/nsdnytt/10-1/7_hoye-forventninger-til-offentlig-velferd.html Mon, 01 Mar 2010 08:00:00 +0100 Nordmenn bruker tid på idrett og kultur Mange nordmenn bruker av sin tid til idrett og kultur, sett i forhold til det som er vanlig i mange andre land http://www.nsd.uib.no/nsd/nsdnytt/10-1/6_nordmenn-bruker-tid-pa-idrett-og-kultur.html Mon, 01 Mar 2010 08:00:00 +0100