Saksopplysninger (Vot_saksopplysninger)

Tabellen inneholder informasjon om de enkelte voteringer foretatt over Stortingets elektroniske voteringsanlegg. Tabellen omfatter perioden fra sesjonen 1979/80 til og med 2007/08. De unike voteringene utgjør enhetene i datasettet.

Stortingsperiode (Periode)

Koder:

Dato voteringern ble gjennomført (Dato)

Klokkeslett (Tid)

Stortingssesjon (Sesjon)

Koder:

Type ting (Sal)

Koder:

Dagsorden (Kart)

Saksnummer (Sak)

Voteringsnummer (Votnr)

Type innstilling det voteres over (Typsak)

Koder:

Voteringstype (Vottyp)

Koder:

Komite som innstillingen kommer fra (Komite)

Koder:

Referanse i fulltekst (Saksreferanse)

Saksemne (tekstformat) (Saksregister)

Saksemne (kodet) (Emne)

Koder:

President under votering (President)

Presidentens parti (Presidentparti)

Se dokumentasjon av Vot_personvotering for koder

Internettlenke (Lenke)

Lenke til voteringsdokumentasjon på stortinget.no