Sitat om kulturpolitikk (KultSitat)

Dette er hovedtabellen med sitattekstene og informasjon om personene bak sitatene, for eksempel partitilknytning og biografiske opplysninger.

Sitatnummer (SitatNr)

Et unikt nummer for hvert sitat

Partinavn (Partinavn)

Partitiknytning til personen bak sitatet.

Enkelte parti har skiftet navn og skrivemåte siden de ble grunnlagt. Dersom den originale skrivemåten avviker fra dagens skrivemåte, er den originale tatt med her. Høyre ble for eksemple skrevet Hoire før.

Partikode (Parti)

Partitilknytning til personen bak sitatet. Koden kan kobles med andre tabeller i Polsyst.

Valgperiode (Valgperiode)

Et unik kode for hver valgperiode. Koden også benyttes i andre arkiv under Polsyst.

Stortingsesjon (Stortingsesjon)

En kode for hver stortingssesjon. Koden benyttes også i andre arkiv under Polsyst.

År (Aar)

Årstall for sitatet

Dato (Dato)

Dato for sitatet

Sidetall (Side)

Sitatets sidetall i kildedokumentet "Forhandlinger i Stortinget"

ID-nummer for person (PersonNr)

Indentifikasjonsnummer som kan kobles med biografiske opplysninger i tabellen Norske Politikere.

Tittel (DokTittel)

Tittel på dokument i Forhandlinger i Stortinget

Sitatet (SitatHTML)

Selve sitatteksten