Merknadsdeltakelse på partinivå (Fraksjon_Parti)

Tabellen har en post per fraksjonsmerknad. Merknaden knyttes til innstillingstype, innstillingsnr. og sesjon. Det opplyses om hvilke partier som har deltatt i merknaden.

Datakvaliteten er generelt god.

Stortingssesjon (SESJON)

Dag, måned og år (DMYDATO)

Innstillingstype (TYPE)

Brukt til og med 1995/1996.

Ny innstillingstype (NYTYPE)

Brukt hele perioden

Innstillingsnummer (NR)

Dersom innstillingen er nummerert med romertall er dette kodet som 900 + det tall som tilsvarer romertallet. Gjelder vanligvis budsjettinnstilling I og II som kodes 901 og 902.

Komitekode (NYKOMITE)

Angir hvilken komite som avgir innstillingen.

Sidetall (SIDE)

Brukt til og med 1996/1996. Sidetallet der fraksjonsmerknaden står i vedkommende innstilling. Bare de to siste siffrene brukes. F.eks. kodes side 193 som 93, side 6 som 06.

Fraksjonsnummer (FNR)

Brukt til og med 1995/1996. Fraksjonsmerknadene på vedkommende side har blitt nummerert fortløpende.

Nytt fraksjonsnummer (NYFNR)

Brukt fra 1996/1997. Fortløpende nummerering av alle merknadene i vedkommende innstilling.

Norges Kommunistiske parti (NKP)

Rød Valgallianse (RV)

Se dokumentasjon av NKP

Sosialistisk Folkeparti (SF)

Se dokumentasjon av NKP

Sosialistisk Venstreparti (SV)

Se dokumentasjon av NKP

Det norske arbeiderparti (DNA)

Se dokumentasjon av NKP

Folkeaksjonen Felles fremtid for Finnmark (FFF)

Se dokumentasjon av NKP

Tverrpolitisk Folkeparti (Kystpartiet) (TVF)

Se dokumentasjon av NKP

Senterpartiet (SP)

Se dokumentasjon av NKP

Kristelig Folkeparti (KRF)

Se dokumentasjon av NKP

Venstre (V)

Se dokumentasjon av NKP

Det nye folkepartiet/ Det liberale folkepartiet (DNF)

Se dokumentasjon av NKP

Høyre (H)

Se dokumentasjon av NKP

Fremskrittspartiet (FRP)

Se dokumentasjon av NKP

Uavhengige representanter (UAVH)

Representanter som har forlatt sitt parti i løpet av en periode. Se dokumentasjon av NKP

Uavhengige representanter 2 (UAVH2)

Brukt dersom komiteen har to uavhengige representanter. Se dokumentasjon av NKP