Merknadstekst fordelt på avsnitt (Fraksjon_Merknadstekst)

Tabellen har en post for hvert avsnitt i kapitlene med merknader. Avsnittet er knyttet til innstilling og kodet etter innhold.

Datakvaliteten er generelt god.

Identifikasjon av innstillingen (DokIdent)

Et syvsifret identifikasjonsnummer hvor det første sifferet angir innstillingstype, de tre neste viser innstillingsnummer og de tre siste tilsvarer sesjonskode. DokIdent 1026142 blir dermed stortingsinnstilling nr. 26 fra sesjon 142.

Innholdskode for avsnittet (TypeTekst)

Avsnittsnummer (AvsnittNr)

Fortløpende nummerering av avsnittene i kapittelet.

Fraksjonsnummer (FraksjonNr)

Avsnitt med TypeTekst kode 7 og 8 har også kode som knytter teksten til merknadsinformasjonen i Fraksjon_Person og Fraksjon_Parti. Avsnitt uten merknad kodes til 0.

Avsnittstekst fra kapittelet (FraksjonTekst)