Komiteinnstillingens innhold (Fraksjon_Innstillinger)

Tabellen har en post for hver innstilling. Alle komiteinnstillinger til Storting og Odelsting, dvs både de med og de uten merknader, er inkludert. Inneholder innholdssidens tekst og HTML-koden fra Stortingets nettsider

Datakvaliteten er generelt god.

Identifikasjon av innstillingen (DokIdent)

Et syvsifret identifikasjonsnummer hvor det første sifferet angir innstillingstype, de tre neste viser innstillingsnummer og de tre siste tilsvarer sesjonskode. DokIdent 1026142 blir dermed stortingsinnstilling nr. 26 fra sesjon 142.

URL-addresse til innstillingen (Innhold_URL)

Teksten fra innholdssiden (Innhold_Tekst)

HTML-koden fra innholdssiden (Innhold_HTML)