Antall fraksjoner, komiteinnstillinger m.m. (Fraksjon_Frekvenser)

Tabellen viser antall innstillinger for hver sesjon, antall innstillinger med merknader, antall merknader fordelt på innstillingstype og total.

Datakvaliteten er generelt god.

Sesjon (Sesjon)

Sesjon innstillingen ble avgitt i.

Totalt antall innstillinger (Innstillinger)

Antall innstillinger med merknader (Innst_m_merknader)

Antall merknader i stortingsinnstillinger (S_merknader)

Antall merknader i odelstingsinnstillinger (O_merknader)

Antall merknader i budsjettinnstillinger (B_merknader)

Antall merknader totalt (Totalt_merknader)