Stortingsrelaterte verv m.m. (Ep_komitemedlem)

Tabellen inneholder:

1. Regjeringsaktivitet. Foruten alle statsråder fra 1945 til d.d., er aktivitet som politisk rådgiver/personlig rådgiver/politisk sekretær registrert for alle som har hatt sete på Stortinget.

2. Verv i fagkomiteer, andre stortingskomiteer og i tillegg interne styrer og utvalg på Stortinget.

3. Internasjonale delegasjoner.

4. Verv i gruppestyre. F.o.m. 1993 er medlemskap i parti registrert for de som ikke har hatt verv i gruppestyrer (informasjon om medlemskap i partigruppe ligger også i Ep_person_hist, også for personer før 1993).

Datakvaliteten er svært god.

Stortingsperiode (stortingsperiode)

Viser hvilken stortingsperiode representanten var medlem av komiteen.

Koder:

Representantens initialer (initialer)

Identifiseringsnøkkel basert på representantens initialer

Komitetype (komtype)

Viser hvilken type komite medlemskapet gjelder

Koder:

Komitekode (komkode)

Kode som angir hvilken komite representanten var medlem av.

Koder:

Fra dato (fradato)

Startdato på komitemedlemskapet

Til dato (tildato)

Sluttdato på komitemedlemskapet

Verv (verv)

Viser hvilket verv representanten hadde i komiteen.

Koder:

Departement (dep)

Kode for departement.

Koder:

Ting (ting)

Kode for ting (lag- , odels- og storting)