Stortingsrelaterte verv m.m. (Ep_komitemedlem)

Tabellen inneholder:

1. Regjeringsaktivitet. Foruten alle statsråder fra 1945 til d.d., er aktivitet som politisk rådgiver/personlig rådgiver/politisk sekretær registrert for alle som har hatt sete på Stortinget.

2. Verv i fagkomiteer, andre stortingskomiteer og i tillegg interne styrer og utvalg på Stortinget.

3. Internasjonale delegasjoner.

4. Verv i gruppestyre. F.o.m. 1993 er medlemskap i parti registrert for de som ikke har hatt verv i gruppestyrer (informasjon om medlemskap i partigruppe ligger også i Ep_person_hist, også for personer før 1993).

Datakvaliteten er svært god.

Stortingsperiode (stortingsperiode)

Viser hvilken stortingsperiode representanten var medlem av komiteen.

Representantens initialer (initialer)

Identifiseringsnøkkel basert på representantens initialer

Komitetype (komtype)

Viser hvilken type komite medlemskapet gjelder

Komitekode (komkode)

Kode som angir hvilken komite representanten var medlem av.

Fra dato (fradato)

Startdato på komitemedlemskapet

Til dato (tildato)

Sluttdato på komitemedlemskapet

Verv (verv)

Viser hvilket verv representanten hadde i komiteen.

Departement (dep)

Kode for departement.

Ting (ting)

Kode for ting (lag- , odels- og storting)