Informasjon om saker det voteres over (EldreVoteringerSak)

I denne tabellen er selve voteringen enheten. Her finnes bl a et kort tekstfelt som beskriver hva det voteres over. En tesaurus er benyttet for perioden etter 1857.

Kilden er trykte kataloger utarbeidet av Ottar Dahl, Historisk institutt ved Universitetet i Oslo. Det kan synes som om datkvaliteten på dette datasettet er bedre enn datasettet som viser hva den enkelte representant har votert.

Løpenummer (LPNR)

Samme løpenummer er brukt i Person-datasettet.

Stortingsperiode (PERIODE)

Stortingsesjon (SESJON)

Sal (SAL)

Voteringsnummer (VOTNR)

Voteringsnummer innenfor Sesjon og Sal.

År (AAR)

Side i Stortingstidende (SIDE)

Kort tekst om voteringen (TEKST)

Antall som voterte med flertallet (FLERTALL)

Antall som voterte med mindretallet (MINDRETALL)

Ufullstendige voteringer (UFULLST)

Voteringer der flertall/mindretall ikke stemmer med aggregat på Person-datasett er her merket med tallet 1.

Emne 1 voteringen omhandler (TES1)

Merk at det er tesaurusen som Stortinget bruker på dagens saker som er brukt.

Emne 2 voteringen omhandler (TES2)

Emne 3 voteringen omhandler (TES3)

Budsjettsaker (BUDSJETT)

Budsjettsaker (finansieringssaker) er merket med tallet 1.