Stortingsrepresentantenes stemmegivning (EldreVoteringerPerson)

Person er enhet på dette datasettet og inneholder informasjon om hva den enkelte person har votert.

Datkvaliteten er svært varierende. De fleste sesjonene ser å være komplett både m h t hvem og hva som er votert. Noen sesjoner mangler hvem som har votert og noen hva som er votert. Noen sesjoner mangler begge, både hvem og hva som er votert (f eks 1937 - 40).

Se også avsnittet om datakvalitet under den generelle dokumentasjonen.

Voteringens løpenummer (LPNR)

Samme løpenummer er brukt i Sak-datasettet.

Stortingsperiode (PERIODE)

Stortingsesjon (SESJON)

Personløpenummer (REPLPNR)

Løpenummer innenfor votering.

Representantens indentitetsnummer (PERSON)

Samme identitetsnummer er brukt i Politikerarkivet.

Votering (VOT)