Frekvenser

Totalt er det registrer 900 forslag fra og med vårsesjonen 1984 til og med vårsesjonen 1998. Tabell 1 viser at antallet private forslag har vært stigende gjennom hele perioden.

Tabell 1: Antall private forslag for hver sesjon (årstallet indikerer første år i sesjonen, 1984 står altså for sesjonen 1984-85)
År 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Antall forslag 15 21 28 51 51 51 63 46 42 79 103 115 111 124

Langt de fleste forslagene blir sendt videre til en av fagkomiteene for videre behandling der, jf. tabell 2.

Tabell 2: Prosent av forslagene som blir sendt videre til en av komiteene
År 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Prosentandel sendt til komité 93 91 100 77 84 90 87 96 88 94 93 87 70 76

Størstedelen av forslagene blir avvist etter komitebehandlingen. Bare elleve prosent av forslagene blir enten bifalt eller delvis bifalt, jf. tabell 3.

Tabell 3: Forslagenes skjebne etter komitebehandlingen
Komiteskjebne Frekvens Prosent
Avvist 341 39
Bifalt 60 7
Delvis bifalt 33 4
Vedlagt protokoll 179 20
Oversendt regjering 97 11
Annen behandling 14 2
Ikke behandlet 44 5
Uaktuell 111 13

 

Kilde: Dokument 8-arkivet ved NSD | Vilkår for bruk av data | Utlevering av data