Biografier

Richard Nilsen Tvedten


Født: 05.10.1873
Død: 19.06.1936
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1925-27 4. representant Vestfold fylke Gårdbruker Senterpartiet
1928-30 4. representant Vestfold fylke Gårdbruker Senterpartiet
Fagkomiteer
Periode Komite
1925-27 Sekretær i Justiskomiteen (av 1919)
1928-30 Sekretær i Justiskomiteen (av 1919)
Erstattet av Aasnæs fra 19.03 og ut sesjonen i 1930.

Personalia:

Født 05.10.1873, Tvedten i Tjølling.
Sønn av gårdbruker Nils Tjøstolfsen Tvedten (1832-1909) og Ragne Marie Gjertsdatter Klaastad (1834-1873).

Utdanning og yrke:

Elev - Ås høyere landbruksskole (1895-1897)

Landbruksmedarbeider - "Østlandsposten" i Larvik
Drev - Trelasthandel (til 1908)
Gårdsbestyrer - Kleist Gedde på Reistad i Sigdal (1899-1900)
Gårdsbestyrer - E. Ringnes på Ringnes i Krødsherad (1900-1903)
Gårdbruker - Lunde i Tjølling (fra 1908) (som han siden drev)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1922-25 varaordfører Tjølling herredsstyre
1925-28 medlem Tjølling herredsstyre
1928-31 medlem Tjølling herredsstyre

Offentlige verv:

Medlem - Tjølling forliksråd (1927-1930)

Verv i partier:

Formann - Brunla krets av Landmannspartiet
Medlem - Bondepartiets landsstyre (1921-1928)
Formann - Bondepartiets organisasjon i Vestfold fylke (1921-1930)

Andre administrative verv:

Formann - Direksjonen Larviks Aktiemeieri & Handelslag
Formann - Direksjonen Larviks Andels Potetmelfabrik
M. fl. - Verv på det økonomiske området