Biografier

Christian Hansen Tandberg


Født: 28.10.1872
Død: 23.12.1951
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1934-36 5. representant Buskerud fylke Gårdbruker Senterpartiet
Fagkomiteer
Periode Komite
1934-36 Medlem i Administrasjonskomiteen

Personalia:

Født 28.10.1872, Nykirke sogn, Modum.
Sønn av småbruker og arbeider Hans Christiansen Tandberg (1841-1905) og Ingeborg Kittilsdatter (1834-1919).

Utdanning og yrke:

Elev - Festningsartilleriets underoff. skole (1893-1896)

Ansatt - Drammens politi (1897-1901)
Gårdbruker - Linderuddalen i Nykirke, Modum (fra 1901) (kjøpte gården i 1901. Har siden overdratt den til sin sønn)
Fastlønnet underoffiser (1907-1930)
Løytnant (1930-1931)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1910-13 medlem Modum herredsstyre
1913-16 medlem Modum herredsstyre
1919-22 medlem Modum herredsstyre
1922-25 varaordfører Modum herredsstyre
1925-28 medlem Modum formannskap
1931-34 medlem Modum formannskap

Offentlige verv:

Medlem - Modum skolestyre (1906-1912)
Medlem - Modum elektrisitetsverkets styre (1923-1926)
Nestformann - Modum elektrisitetsverkets styre (1926-1933)

Andre administrative verv:

Medlem - Modums Sparebanks forstanderskap
Formann - Styret Drammens Meieri