Biografier

Eilert Hagerup Prytz Pedersen Præsteng


Født: 21.06.1866
Død: 09.03.1939
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1922-24 8. representant Nordland fylke Gårdbruker Det Frisinnede Venstre
1925-27 1. representant Nordland fylke Gårdbruker Det Frisinnede Venstre
1928-30 3. representant Nordland fylke Gårdbruker Høyre
1931-33 2. representant Nordland fylke Gårdbruker Høyre
1934-36 5. representant Nordland fylke Gårdbruker Høyre
1937-45 1. suppleant Nordland fylke Gårdbruker Høyre
Fagkomiteer
Periode Komite
1922-24 Medlem i Landbrukskomiteen
1925-27 Medlem i Jernbanekomiteen
Medlem i Landbrukskomiteen
Kom som forsterkning i 1926, ved behandling av lov om ordning av visse jordspørsmål.

1928-30 Medlem i Jernbanekomiteen
1931-33 Medlem i Vei- og jernbanekomiteen
1934-36 Medlem i Vei- og jernbanekomiteen
1937-45 Varamedlem i Sjøfarts- og fiskerikomiteen
Møtte for C. Sverdrup 05.04.-25.04.1937 og 28.03.-08.04.1938.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1925-27 Medlem i Valgkomiteen
1928-30 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Fullmaktskomiteen
Medlem i Valgkomiteen
1931-33 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Fullmaktskomiteen
Medlem i Valgkomiteen
1934-36 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Fullmaktskomiteen

Personalia:

Født 21.06.1866, Præsteng i Hemnes (Sør-Rana).
Sønn av gårdbruker Peder Andreas Pedersen (1822-1899) og Nicoline Andreassen (1840-1924).

Utdanning og yrke:

Direktør - Hemnes Sparebank (til 1939) (Tsd)
Fisker - Lofotfiske (1882-1898) (12 år som høvedsmann)
Gårdbruker - Præsteng i Hemnes (Sør-Rana) (fra 1890) (kjøpte farsgården)
Skøytebygger - Kjøp og salg av skøyter, båter og trevarer til Lofoten, Vesterålen og Finnmark (fra 1898)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 medlem Hemnes herredsstyre
1904-07 medlem Hemnes herredsstyre
1907-10 medlem Hemnes herredsstyre
1910-13 medlem Hemnes herredsstyre
1913-16 medlem Hemnes herredsstyre

Offentlige verv:

Medlem - Skolestyret, Hemnes
Medlem - Fattigstyret, Hemnes
Medlem - Kirketilsynet, Hemnes
Medlem - Lignings- og overligningsnemnda, Hemnes
Forlikskommissær - Hemnes
Medlem - Elektrisitetsverkets styre, Hemnes
Formann - Hemnes telefonselskap
M. fl. - Kommunale og andre verv, Hemnes
Overformynder - Sør-Rana

Andre administrative verv:

Formann - Hemnes meieriselskap
Medlem - Representantskapet Helgelands Privatbank