Biografier

Wilhelm Hakon Preus


Født: 13.12.1883
Død: 1970
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1925-27 4. representant Holmestrand, Horten, Tønsberg, Sandefjord, Larvik Lektor Høyre
Fagkomiteer
Periode Komite
1925-27 Medlem i Universitets- og fagskolekomiteen

Personalia:

Født 13.12.1883, Kristiansand.
Sønn av bakermester Hakon Preus (1852-1917) og Wilhelmine Henriette Schmidt (1850-1930).

Utdanning og yrke:

Student - Aars og Voss, Oslo (1902)
Eks. - Math.naturv. (1909)
Studerte - Med stipendium, undervisningen i matematikk og naturfag i Danmark og Sverige (1926)

Vikarlærer - Gjøvik middelskole (1905)
Lærer - Skolen på Hauges Minde, Oslo (1906-1911)
Lærer - Frogner skole, Oslo (1911-1913)
Overlærer (lektor) - Larvik kommunale høyere almenskole (fra 1913)
Bestyrer - Larviks tekniske aftenskole og den kommunale handelsskole (fra 1916)
Kst. lektor - Ullern skole i Aker (fra 1931) (ansatt 1937)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1916-19 medlem Larvik bystyre
1919-22 medlem Larvik bystyre
1922-25 medlem Larvik formannskap

Offentlige verv:

Formann - Komiteen for opprettelse av alderdomsforsikring
Formann - Styret den opprettede alderstrygd (til 1923) (-1-1923)

Verv i partier:

Medlem - styret Høires organisasjon i Larvik (fra 1915) (1915--1)
Formann - den borgerlige velgerforening (1918-1924)
Medlem - styret Høires byorganisasjon for Vestfold (1921-1925)

Diverse:

Okkupasjonen: Som ettersøkt av politiet måtte han 23. aug. 1944 gå i dekning til 1. okt. s. å., da han kom over til Sverige og var der til 15. juni 1945.