Biografier

Arnt Ferdinand Moss


Født: 20.02.1880
Død: 1964
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1934-36 1. representant Hønefoss, Drammen, Kongsberg Kommunerevisor Arbeiderpartiet
1937-45 1. representant Hønefoss, Drammen, Kongsberg Kommunerevisor Arbeiderpartiet
Fagkomiteer
Periode Komite
1934-36 Medlem i Administrasjonskomiteen
1937-45 Formann i Komiteen etter grunnlovens § 75, litr. f. og g. (Hemmelige protokoller.)
Medlem i Protokollkomiteen

Personalia:

Født 20.02.1880, Sundby i Strøm sogn, Sør Odal.
Sønn av gårdbruker og fanejunker Anton Jacob Fredriksen Moss (1848-1916) og Kari Pedersdatter Lilleseth (1849-1927).

Utdanning og yrke:

Eksamen - 2. brigades underoffisersskole i Oslo (1901)
Eksamen - Tilleggskurset (2. brigades underoffisersskole i Oslo) (1902)

Funksjonær - Drammens politikorps (1903-1911)
Kasserer - Drammens gassverk (1911-1918)
Forretningsfører - A.s "Fremtiden" (1918-1921)
Kommunerevisor - Drammen (fra 1921)
Revisor - Ligningsrådet, ved bokettersyn (fra 1924)
Revisjonssjef - Drammens kommune (fra 1946) (siden 1. okt. 1946)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1910-13 medlem Drammen formannskap
1913-16 medlem Drammen bystyre
1916-19 medlem Drammen bystyre
1919-22 medlem Drammen formannskap
1922-25 medlem Drammen bystyre
1931-34 medlem Drammen bystyre
1934-37 medlem Drammen bystyre

Offentlige verv:

Medlem - Lignings- og overligningsnemnda, Drammen
Formann - Komiteen for Drammens kommunale pensjonskasse
Formann - Komiteen for Drammens kommunale skoger
Medlem - Ettersyns-komiteen Norges Banks avdeling i Drammen (fra 1940)
Formann - Brennselsutvalget (1940-1941)(avskjediget i 1941 fra sine øvrige kommunale tillitsverv, men gjeninnsatt etter frigjøringen)

Verv i partier:

Sekretær - Drammens arbeiderparti (1910-1911)
Formann - Drammens arbeiderparti (1915-1916)
Formann - Drammens arbeiderparti (1929-1930)
Medlem - Arbeiderpartiets representantskap (1933)
Medlem - Arbeiderpartiets representantskap (1934)

Litteratur:

Art. forf. - Politiske artikler i dagspressen