Biografier

Carl Henry Fyhn


Født: 27.01.1853
Død: 01.10.1940
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1916-18 1. representant Sarpsborg Sogneprest Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1916-18 Medlem i Næringskomite nr.2
Overført til sosialkomiteen i 1916.

Medlem i Sosialkomiteen

Personalia:

Født 27.01.1853, Trondheim.
Sønn av overtollbetjent Hans Jørgen Fyhn (1813-1871) og Henriette Barbara Width (1819-1895).

Utdanning og yrke:

Student - Skiens skole (1870)
Cand. theol. (1876)
Prakt. theol. eks. (1877)

Huslærer - Sandvika, Bærum (under studietiden)
Vikar - Fredrikstad komm. middelskole (et år)
Lærer - Aars og Voss skole
Litteraturanmelder - Såvel teologisk som estetisk litteratur i mange år i "Aftenposten"
Lærer - Frk. Falsens pikeskole i Oslo (1876-1878)
Kateket - Farsund (1878)
Kst. sogneprest - Fredriksvern (1883)
Kst. resid. kapellan - Trefoldighets menighet i Oslo (1895)
Sogneprest - Sarpsborg (1895-1925) (18. juni 1895)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1901-04 medlem Sarpsborg formannskap
1904-07 ordfører Sarpsborg bystyre
1886-1895 medlem Fredriksvern (Stavern) herredsstyre
Fra 1888 ordfører Fredriksvern (Stavern) herredsstyre

Offentlige verv:

Medlem - Skolestyret, Fredriksvern (Stavern)
Formann - Skolestyret, Fredriksvern (Stavern)
Medlem/formann - Fattigstyret, Fredriksvern (Stavern)
Forlikskommissær - Fredriksvern (Stavern)
Amtsvalgtrevisor - Overformynderiregnskapene
Formann - Skolestyre, Sarpsborg
Formann - Fattigstyre, Sarpsborg
Verjeråd - Sarpsborg
Medlem - Forstanderskapet for den høyere almenskole, Sarpsborg
Formann - Stedets badeanstalt (fra 1892)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Folkeakademiet
Aktiv - Misjonsarbeidet og har levert bidrag til prekensamlinger

Andre administrative verv:

Ordfører - Sparebankens representantskap
Medlem - Sparebankens representantskap kontrollkomite

Diverse:

Slektskap: Om hans svoger, H. L. Frisak, se Lindstøl s. 266.