Biografier

Ove Andersen


Født: 05.05.1878
Død: 21.06.1928
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1925-27 4. representant Notodden, Skien, Porsgrund, Brevik, Kragerø, Risør, Arendal, Grimstad Høyesterettsavdokat Høyre
1925-27 4. representant Notodden, Skien, Porsgrund, Brevik, Kragerø, Risør, Arendal, Grimstad Høyesterettsavdokat Høyre
1928-30 1. representant Notodden, Skien, Porsgrund, Brevik, Kragerø, Risør, Arendal, Grimstad Sorenskriver Høyre
1928-30 1. representant Notodden, Skien, Porsgrund, Brevik, Kragerø, Risør, Arendal, Grimstad Sorenskriver Høyre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1925-27 Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Erstattet av Hartwig 14.05.-19.05 og 10.06.-21.06.1926.

Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Erstattet av Hartwig 14.05.-19.05 og 10.06.-21.06.1926.

1928-30 Medlem i Justiskomiteen (av 1919)
Ersattet av C. Knudsen 23.04.-27.04.1928. Døde 21.06.1928, Fjalstad trådte inn i hans sted.

Medlem i Justiskomiteen (av 1919)
Ersattet av C. Knudsen 23.04.-27.04.1928. Døde 21.06.1928, Fjalstad trådte inn i hans sted.

Personalia:

Født 05.05.1878, Arendal.
Sønn av sorenskriver i Nedenes Ove Severin Andersen (1841-1923) og Hildborg Elisabeth Conradi (1855-1878).

Utdanning og yrke:

Student - Arendal (1896)
Cand. jur. (1901)

Edsv. fullmektig - Sorenskriveren, Moss (til 1903)
Fullmektig - Høyesterettsadvokat Scheel, Moss (til 1903)
Overrettssakfører - Arendal (1903-1910)
Høyesterettsadvokat (fra 1910)
Sorenskriver - Nedenes (fra 1926) (utnevnt 12. nov. 1926)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1910-13 medlem Arendal bystyre
1913-16 medlem Arendal bystyre
1916-19 medlem Arendal bystyre
1919-22 ordfører Arendal bystyre
1924- medlem Arendal bystyre
1922-1924 ordfører Arendal bystyre
1925-1928 medlem Arendal bystyre (Tsd.)

Verv i organisasjoner:

Formann - Styret for 8de krets av D. N. Sakførerforening (fra 1914)

Andre administrative verv:

Formann - Direksjonen i Agder Forretningsbank
Formann - Direksjonen i avviklingsstyret for Agdesidens Bank
Medlem - Direksjonen i Agdesidens Rederi og Mørlands Rederi A.s.
Medlem - Representantskapet i Arendals Forsikringsselskab
Medlem - Representantskapet i Arendals Smelteverk