Stortingets sammensetning 1945-d.d.

Velg valgår for ønsket valgperiode. Klikk deretter på partinavn for oversikt over partiets utvikling over tid, eller gå videre til navnelister og biografier via totalene i høyre kolonne av tabellen.

Representanter fordelt på periode og parti
Valgår Stortingets sammensetning 2013
2017 2013 2009 2005 2001 1997 1993 1989 1985 1981 1977 1973 1969 1965 1961 1957 1953 1949 1945
Parti Antall
Høyre 48
Fremskrittspartiet 29
Miljøpartiet De Grønne 1
Sosialistisk Venstreparti 7
Arbeiderpartiet 55
Venstre 9
Senterpartiet 10
Kristelig Folkeparti 10
Antall representanter totalt 169
Tidsserie for Fremskrittspartiet
Valgår Antall
representanter
Av totalt
1973 4 155
1981 4 155
1985 2 157
1989 22 165
1993 10 165
1997 25 165
2001 26 165
2005 38 169
2009 41 169
2013 29 169
2017 27 169

 

Kilde: Politikerarkivet 1945-d.d. ved NSD | Vilkår for bruk av data | Utlevering av data