Stortingets sammensetning 1945-d.d.

Velg valgår for ønsket valgperiode. Klikk deretter på partinavn for oversikt over partiets utvikling over tid, eller gå videre til navnelister og biografier via totalene i høyre kolonne av tabellen.

Representanter fordelt på periode og parti
Valgår Stortingets sammensetning 2013
2017 2013 2009 2005 2001 1997 1993 1989 1985 1981 1977 1973 1969 1965 1961 1957 1953 1949 1945
Parti Antall
Høyre 48
Fremskrittspartiet 29
Miljøpartiet De Grønne 1
Sosialistisk Venstreparti 7
Arbeiderpartiet 55
Venstre 9
Senterpartiet 10
Kristelig Folkeparti 10
Antall representanter totalt 169
Tidsserie for Høyre
Valgår Antall
representanter
Av totalt
1882 31 114
1885 30 114
1888 49 114
1891 35 114
1894 33 114
1897 22 114
1900 30 114
1903 47 117
1909 41 123
1912 20 123
1915 20 123
1918 40 126
1921 42 150
1924 43 150
1927 29 150
1930 41 150
1933 30 150
1936 36 150
1945 25 150
1949 23 150
1953 27 150
1957 29 150
1961 29 150
1965 31 150
1969 29 150
1973 29 155
1977 41 155
1981 53 155
1985 50 157
1989 37 165
1993 28 165
1997 23 165
2001 38 165
2005 23 169
2009 30 169
2013 48 169
2017 45 169

 

Kilde: Politikerarkivet 1945-d.d. ved NSD | Vilkår for bruk av data | Utlevering av data