Representanter og suppleanter 1824-26

Representanter og suppleanter 1824-26

Landkretser:

Bykretser:

 

Kilde: Politikerarkivet 1814-1905 ved NSD | Vilkår for bruk av data | Utlevering av data