Norske regjeringsmedlemmer ad hoc (Norske_statsraader_adhoc)

I tabellen er alle medlemmene av de norske ad hoc-regjeringene registrert.

Personnummer (Person)

Representantens (unike) identifikasjonsnummer korresponderer med Politikerarkivet

Fornavn (Fornavn)

Etternavn (Navn)

Fødselsår (Foedt)

Partitilknytning (Parti_ved_start)

Kode (Kode)

Indikerer hvilken ad hoc-regjering personen var medlem av (jf. variabel i Norske_regjeringer_adhoc).

Departementskode (Kode_dep)

Jf. forvaltningdatabasen.

Departement (Departement_HV)

Navn på regjeringen (Statsraadsbetegnesle_HV)

Stilling (Stilling_avvik)

Dersom tittelen på statsråden ikke er 'default' (dvs. 'statsråd og sjef for … departement'), er tittelen indikert i denne variabelen. F.eks. 'konstituert minister,' 'ministerpresident,' etc.

Sorteringsvariabel (Stilling_sortert)

Hjelpevariabel for uttaket på nettet. F.eks. sørger variabelen for at ministerpresidenten står lenger oppe uttakssiden (på internett) enn sosialministeren. Se for øvrig dokumentasjon av datasettet 'Norske regjeringsmedlemmer'.

Uttakskode (Uttakskode)

Dikotom variabel hvor verdien null indikerer interimsregjeringene mens verdien én indikerer regjeringene i Oslo under 2. verdenskrig.

Starttidspunkt (Start)

Sluttidspunkt (Slutt)

Kommentarer til internett (Eksternkommentar)

Eventuelle spesielle omstendigheter ved den enkeltes regjeringsperiode er kommentert i denne variabelen.