Norske ad hoc-regjeringer (Norske_regjeringer_adhoc)

Tabellen gir en oversikt over norske "ad hoc-regjeringer." Med dette menes interimsregjeringene som fant sted på 1800-tallet som følge av svenskekongen(e)s sykdom og utenlandsreiser, samt de ulike regjeringskonstellasjonene i Oslo under 2. verdenskrig.

Kode (Kode)

Hver ad hoc-regjering er gitt en unik kode.

Type_regjering (Type_regjering)

Tekstvariabel som indikerer hvorvidt regjeringen var ulovlig eller en (lovlig) interimsregjering.

Navn på regjeringen (Statsraadsbetegnelse)

Navn på regjeringen - på engelsk (ENGstatsraadsbetegnelse)

Ledende nordmann (Ledende_nordmann_i_statsraad)

Starttidspunkt (Start)

Sluttidspunkt (Slutt)

Kommentarer til internett (Eksternkommentar)

Eventuelle spesielle omstendigheter ved de enkelte regjeringsperiodene er kommentert i denne variabelen.

Kommentarer til internett - på engelsk (ENGeksternkommentar)