Kjønnsfordeling blant statssekretærene i norske regjeringer (1945-d.d.)

Fordeling av statssekretærer etter kjønn i norske regjeringer siden 1945
Startår Regjering Kjønnsfordeling
1945 Einar Gerhardsens første regjering
100
0.0
1945 Einar Gerhardsens andre regjering
100
0.0
1951 Oscar F. Torps regjering
100
0.0
1955 Einar Gerhardsens tredje regjering
100
0.0
1963 John Lyngs regjering
100
0.0
1963 Einar Gerhardsens fjerde regjering
100
0.0
1965 Per Bortens regjering
100
0.0
1971 Trygve Brattelis første regjering
93.8
6.2
1972 Lars Korvalds regjering
100
0.0
1973 Trygve Brattelis andre regjering
90.3
9.7
1976 Odvar Nordlis regjering
91.0
9.0
1981 Gro Harlem Brundtlands første regjering
79.9
20.1
1981 Kåre Willochs første regjering
89.5
10.5
1983 Kåre Willochs andre regjering
91.6
8.4
1986 Gro Harlem Brundtlands andre regjering
64.2
35.8
1989 Jan P. Syses regjering
90.5
9.5
1990 Gro Harlem Brundtlands tredje regjering
62.9
37.1
1996 Thorbjørn Jaglands regjering
60.3
39.7
1997 Kjell Magne Bondeviks første regjering
71.7
28.3
2000 Jens Stoltenbergs første regjering
57.7
42.3
2001 Kjell Magne Bondeviks andre regjering
70.9
29.1
2005 Jens Stoltenbergs andre regjering første del
55.2
44.8
2009 Jens Stoltenbergs andre regjering andre del
54.1
45.9
2013 Erna Solbergs regjering
50.1
49.9
Dagens regjering
Startår Regjering Kjønnsfordeling
2020 Reduksjon av Erna Solbergs regjering
43.5
56.5

 

Kilde: Statssekretærarkivet ved NSD | Vilkår for bruk av data | Utlevering av data