Statssekretærenes gjennomsnittlige alder da regjeringene tiltrådte (1945-d.d.)

Oversikt over gjennomsnittsaldre
Startår Regjering Alder
1945 Einar Gerhardsens første regjering
29.0 år
1945 Einar Gerhardsens andre regjering
32.0 år
1951 Oscar F. Torps regjering
42.2 år
1955 Einar Gerhardsens tredje regjering
44.6 år
1963 John Lyngs regjering
43.9 år
1963 Einar Gerhardsens fjerde regjering
49.7 år
1965 Per Bortens regjering
43.4 år
1971 Trygve Brattelis første regjering
44.1 år
1972 Lars Korvalds regjering
39.3 år
1973 Trygve Brattelis andre regjering
41.4 år
1976 Odvar Nordlis regjering
41.8 år
1981 Gro Harlem Brundtlands første regjering
43.6 år
1981 Kåre Willochs første regjering
42.8 år
1983 Kåre Willochs andre regjering
43.2 år
1986 Gro Harlem Brundtlands andre regjering
43.8 år
1989 Jan P. Syses regjering
42.5 år
1990 Gro Harlem Brundtlands tredje regjering
43.0 år
1996 Thorbjørn Jaglands regjering
45.3 år
1997 Kjell Magne Bondeviks første regjering
45.1 år
2000 Jens Stoltenbergs første regjering
44.9 år
2001 Kjell Magne Bondeviks andre regjering
42.1 år
2005 Jens Stoltenbergs andre regjering første del
42.2 år
2009 Jens Stoltenbergs andre regjering andre del
42.3 år
2013 Erna Solbergs regjering
42.3 år
2018 Utvidelse av Erna Solbergs regjering
44.6 år
2019 Utvidelse av Erna Solbergs regjering
44.8 år
2020 Reduksjon av Erna Solbergs regjering
45.8 år

 

Kilde: Statssekretærarkivet ved NSD | Vilkår for bruk av data | Utlevering av data