Statsrådenes gjennomsnittlige alder da ministeriene og regjeringene tiltrådte (1814-d.d.)

Oversikt over gjennomsnittsaldre
Startår Regjering Alder
1814 Det første norske statsråd
52.6 år
1814 Det første Wedelske ministerium
49.5 år
1836 Det andre Wedelske ministerium og dets fortsettelse inntil tronskiftet
58.7 år
1844 Det Løvenskiold/Vogtske ministerium
60.3 år
1856 Det Vogtske ministerium
57.7 år
1858 Det Sibbern/Birch-Motzfeldtske ministerium
56.9 år
1861 Det Stangske ministerium
54.9 år
1880 Det Selmerske ministerium
58.7 år
1884 Aprilministeriet
52.0 år
1884 Johan Sverdrups regjering
54.9 år
1889 Emil Stangs første regjering
50.9 år
1891 Johannes W.C. Steens første regjering
51.2 år
1893 Emil Stangs andre regjering
51.7 år
1895 Francis Hagerups første regjering
45.1 år
1898 Johannes W.C. Steens andre regjering
56.4 år
1902 Otto A. Blehrs første regjering
52.3 år
1903 Francis Hagerups andre regjering
48.0 år
1905 Christian Michelsens regjering
54.9 år
1907 Jørgen G. Løvlands regjering
54.0 år
1908 Gunnar Knudsens første regjering
57.6 år
1910 Wollert Konows (S.B.) regjering
57.4 år
1912 Jens K. M. Bratlies regjering
54.6 år
1913 Gunnar Knudsens andre regjering
58.3 år
1920 Otto B. Halvorsens første regjering
54.0 år
1921 Otto A. Blehrs andre regjering
57.6 år
1923 Otto B. Halvorsens andre regjering
57.5 år
1923 Abraham T. Berges regjering
61.3 år
1924 Johan Ludvig Mowinckels første regjering
54.1 år
1926 Ivar Lykkes regjering
55.4 år
1928 Christopher Hornsruds regjering
51.5 år
1928 Johan Ludvig Mowinckels andre regjering
55.3 år
1931 Peder L. Kolstads regjering
50.1 år
1932 Jens Hundseids regjering
50.5 år
1933 Johan Ludvig Mowinckels tredje regjering
56.9 år
1935 Johan Nygaardsvolds regjering
51.0 år
1945 Einar Gerhardsens første regjering
49.0 år
1945 Einar Gerhardsens andre regjering
45.0 år
1951 Oscar F. Torps regjering
50.0 år
1955 Einar Gerhardsens tredje regjering
53.6 år
1963 John Lyngs regjering
52.4 år
1963 Einar Gerhardsens fjerde regjering
52.0 år
1965 Per Bortens regjering
50.4 år
1971 Trygve Brattelis første regjering
49.7 år
1972 Lars Korvalds regjering
54.4 år
1973 Trygve Brattelis andre regjering
50.3 år
1976 Odvar Nordlis regjering
50.4 år
1981 Gro Harlem Brundtlands første regjering
49.1 år
1981 Kåre Willochs første regjering
48.0 år
1983 Kåre Willochs andre regjering
50.9 år
1986 Gro Harlem Brundtlands andre regjering
47.3 år
1989 Jan P. Syses regjering
48.8 år
1990 Gro Harlem Brundtlands tredje regjering
48.6 år
1996 Thorbjørn Jaglands regjering
44.8 år
1997 Kjell Magne Bondeviks første regjering
48.5 år
2000 Jens Stoltenbergs første regjering
44.1 år
2001 Kjell Magne Bondeviks andre regjering
47.6 år
2005 Jens Stoltenbergs andre regjering første del
44.3 år
2009 Jens Stoltenbergs andre regjering andre del
50.4 år
2013 Erna Solbergs regjering
43.7 år
2018 Utvidelse av Erna Solbergs regjering
46.3 år
2019 Utvidelse av Erna Solbergs regjering
47.8 år
2020 Reduksjon av Erna Solbergs regjering
46.7 år

 

Kilde: Statsrådsarkivet ved NSD | Vilkår for bruk av data | Utlevering av data