Departementsoversikt

Klikk på departementsnavnet for en kronologisk oversikt over tilhørende statsråder.
Dagens departement
Departement Eksistert i perioden
Arbeids- og sosialdepartementet 01.01.2014-
Barne- og familiedepartementet 03.05.2019-
Finansdepartementet 01.01.2000-
Forsvarsdepartementet 30.07.1885-
Helse- og omsorgsdepartementet 01.10.2004-
Justis- og beredskapsdepartementet 01.01.2014-
Klima- og miljødepartementet 01.01.2014-
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 01.01.2014-
Kulturdepartementet 01.01.2010-
Kunnskapsdepartementet 01.01.2006-
Landbruks- og matdepartementet 01.10.2004-
Nærings- og fiskeridepartementet 01.01.2014-
Olje- og energidepartementet 01.01.1997-
Samferdselsdepartementet 22.02.1946-
Statsministerens kontor 02.10.1939-
Utenriksdepartementet 24.04.1906-

Nedlagte departement og/eller departement som har endret navn
Departement Eksisterte i perioden
1. departement for kirkesakene og undervisningsvesenet 30.11.1814-17.11.1818
1ste Departement [finanssaker] 02.03.1814-28.11.1814
2. departement for justissaker 30.11.1814-17.11.1818
2det Departement [indre anliggender] 02.03.1814-28.11.1814
3. departement for politisaker 30.11.1814-31.12.1818
3die Departement [justissaker] 02.03.1814-28.11.1814
4. departement for indre anliggender, kameralvesenet og økonomien 30.11.1814-31.12.1818
4de Departement [handels- og tollsaker] 02.03.1814-28.11.1814
5. departement for finans, handels og tollfaget 30.11.1814-17.11.1818
5te Departement [økonomisk forvaltning] 02.03.1814-28.11.1814
6. departement (Armédepartementet) 01.04.1815-31.12.1818
6. departement for krigsadministrasjonen 01.10.1814-01.04.1815
7. departement (Marinedepartementet) 01.04.1815-31.12.1818
Administrasjonsdepartementet 01.01.1993-31.12.1996
Arbeids- og administrasjonsdepartementet 01.01.1998-01.10.2004
Arbeids- og administrasjonsdepartementet 01.01.1990-31.12.1992
Arbeids- og inkluderingsdepartementet 01.01.2006-31.12.2009
Arbeids- og sosialdepartementet 01.10.2004-31.12.2005
Arbeidsdepartementet 01.01.2010-01.01.2014
Arbeidsdepartementet 30.07.1885-22.02.1946
Armédepartementet 01.01.1819-01.09.1885
Barne- og familiedepartementet 01.01.1991-31.12.2005
Barne- og likestillingsdepartementet 01.01.2006-31.12.2009
Barne- og likestillingsdepartementet 01.04.2016-03.05.2019
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 01.01.2010-31.03.2016
Departementet for familie- og forbrukersaker 21.12.1956-07.05.1972
Departementet for handel og skipsfart 22.09.1955-31.12.1987
Departementet for industri og håndverk 22.09.1955-10.01.1978
Departementet for utenrikske saker, handel, sjøfart og industri 01.01.1903-04.12.1947
Departementet for utviklingshjelp 01.01.1984-31.12.1989
Familie- og forbrukerdepartementet 01.01.1990-31.12.1990
Finans- og tolldepartementet 17.11.1818-31.12.1999
Fiskeri- og kystdepartementet 01.10.2004-01.01.2014
Fiskeridepartementet 01.07.1946-30.09.2004
Forbruker- og administrasjonsdepartementet 08.05.1972-31.12.1989
Fornyings- og administrasjonsdepartementet 01.01.2006-31.12.2009
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 01.01.2010-01.01.2014
Forsynings- og gjenreisningsdepartementet 14.09.1939-30.06.1950
Handelsdepartementet 05.12.1947-21.09.1955
Helsedepartementet 01.01.2002-01.10.2004
Indredepartementet 16.07.1845-31.12.1902
Industri-, håndverk- og skipsfartsdepartementet 05.12.1947-21.09.1955
Industridepartementet 11.01.1978-31.12.1987
Industriforsyningsdepartementet 28.04.1917-30.04.1920
Justis- og politidepartementet 17.11.1818-01.01.2014
Kirke- og kulturdepartementet 01.01.1990-31.12.1990
Kirke- og undervisningsdepartementet 17.11.1818-31.12.1989
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 01.01.1991-31.12.2001
Kommunal- og arbeidsdepartementet 20.12.1948-31.12.1989
Kommunal- og arbeidsdepartementet 01.01.1993-31.12.1997
Kommunal- og regionaldepartementet 01.01.1998-01.01.2014
Kommunaldepartementet 01.01.1990-31.12.1992
Kultur- og kirkedepartementet 01.01.2002-31.12.2009
Kultur- og vitenskapsdepartementet 01.01.1982-31.12.1989
Kulturdepartementet 01.01.1991-31.12.2001
Landbruksdepartementet 17.02.1900-30.09.2004
Lønns- og prisdepartementet 01.08.1955-07.05.1972
Marine- og postdepartementet 06.06.1861-31.08.1885
Marinedepartementet 01.01.1819-30.09.1861
Miljøverndepartementet 08.05.1972-01.01.2014
Moderniseringsdepartementet 01.10.2004-31.12.2005
Nærings- og energidepartementet 01.01.1993-31.12.1996
Nærings- og handelsdepartementet 01.01.1997-01.01.2014
Næringsdepartementet 01.01.1988-31.12.1992
Olje- og energidepartementet 01.01.1978-31.12.1992
Plan- og utredningsavdelingen/Planleggingssekretariatet 01.01.1991-31.12.1997
Planleggings- og samordningsdepartementet 01.01.1997-31.12.1997
Planleggingssekretariatet 01.01.1980-31.12.1981
Postdepartementet 30.04.1885-30.09.1885
Postdepartementet 01.08.1860-30.09.1861
Provianteringsdepartementet 22.08.1916-31.10.1922
Revisjonsdepartementet 01.08.1822-01.07.1918
Sekretariatet for havretts- og fiskerigrensesaker 27.09.1974-31.12.1978
Sekretariatet for utviklingshjelpen 17.06.1983-31.12.1983
Skipsfartsdepartementet 01.10.1942-05.11.1945
Sosial- og helsedepartementet 01.01.1994-31.12.2001
Sosialdepartementet 03.06.1913-31.12.1993
Sosialdepartementet 01.01.2002-01.10.2004
Statsministerembetet 07.06.1905-01.10.1939
Statsråd uten portefølje 02.03.1814-09.09.9999
Statsrådsavdelingen i Christiania 19.05.1814-31.12.1877
Statsrådsavdelingen i Kristiania 01.01.1878-06.06.1905
Statsrådsavdelingen i Stockholm 14.11.1814-06.06.1905
Utdannings- og forskningsdepartementet 01.01.2002-31.12.2005
Utdannings- og forskningsdepartementet 01.01.1990-31.12.1990

 

Kilde: Statsrådsarkivet ved NSD | Vilkår for bruk av data | Utlevering av data