Norske ad hoc-regjeringer

Norske ad hoc-regjeringer
Regjering Periode
Interimsregjeringen under kong Oscar I.s reise i Tyskland (norske medlemmer) 15.07.1852-17.07.1852
Interimsregjeringen under kong Oscar I.s første sykdomsfravær (norske medlemmer) 11.10.1852-11.04.1853
Interimsregjeringen under kong Oscar I.s andre sykdomsfravær (norske medlemmer) 14.09.1857-23.09.1857
Interimsregjeringen under kong Carl IV.s sykdomsfravær (norske medlemmer) 12.08.1861-24.08.1861
Interimsregjeringen under kong Oscar II.s reise i Tyskland (norske medlemmer) 26.05.1875-04.06.1875
Interimsregjeringen under kong Oscar II.s reise i Russland (norske medlemmer) 06.07.1875-20.07.1875
Interimsregjeringen under kong Oscar II. og kronprins Gustafs reise i Russland (norske medlemmer) 16.09.1881-25.09.1881
Quislings første NS-regjering 09.04.1940-14.04.1940
Administrasjonsrådet for den sivile forvaltningen av de okkuperte områdene 15.04.1940-24.09.1940
Terbovens kommissariske statsråder 25.09.1940-31.01.1942
Quislings andre NS-regjering 01.02.1942-07.05.1945
Hjemmefrontens rådmenn i Oslo mai 1945 08.05.1945-13.05.1945

 

Kilde: Statsrådsarkivet ved NSD | Vilkår for bruk av data | Utlevering av data