Personindeks
Etternavn Fornavn Fødselsår Statsråd Stats- sekretær Stortings- representant
Young Jørgen 1781
Yrkje Borghild 1943
Yrvin Karin 1970
Yssen Ingunn 1961
Ystgaard Hans 1882
Ystgaard Oddvar Bernhard 1921
Ystmark Edle Lorense 1940
Ytre-Arne Knut 1896
Ytreland Ivar 1926
Ytteborg Nils Jensen 1792
Ytterhorn Bjørn Erling 1923
Ytterhorn Inger Marie 1941
Ytterstad Eker 1897
Ytterstad Ingvald 1866