Regjeringenes varighet (1884-d.d.)

Proporsjonal oversikt over hvor lenge tidligere regjeringer har sittet ved makten, målt etter antall dager
Startår Regjering Ansiennitet
1884 Johan Sverdrups regjering
1843
1889 Emil Stangs første regjering
601
1891 Johannes W.C. Steens første regjering
788
1893 Emil Stangs andre regjering
895
1895 Francis Hagerups første regjering
857
1898 Johannes W.C. Steens andre regjering
1523
1902 Otto A. Blehrs første regjering
549
1903 Francis Hagerups andre regjering
506
1905 Christian Michelsens regjering
956
1907 Jørgen G. Løvlands regjering
148
1908 Gunnar Knudsens første regjering
685
1910 Wollert Konows (S.B.) regjering
748
1912 Jens K. M. Bratlies regjering
346
1913 Gunnar Knudsens andre regjering
2698
1920 Otto B. Halvorsens første regjering
366
1921 Otto A. Blehrs andre regjering
622
1923 Otto B. Halvorsens andre regjering
85
1923 Abraham T. Berges regjering
422
1924 Johan Ludvig Mowinckels første regjering
588
1926 Ivar Lykkes regjering
694
1928 Christopher Hornsruds regjering
18
1928 Johan Ludvig Mowinckels andre regjering
1182
1931 Peder L. Kolstads regjering
307
1932 Jens Hundseids regjering
354
1933 Johan Ludvig Mowinckels tredje regjering
747
1935 Johan Nygaardsvolds regjering
3750
1945 Einar Gerhardsens første regjering
133
1945 Einar Gerhardsens andre regjering
2205
1951 Oscar F. Torps regjering
1160
1955 Einar Gerhardsens tredje regjering
3140
1963 John Lyngs regjering
28
1963 Einar Gerhardsens fjerde regjering
748
1965 Per Bortens regjering
1982
1971 Trygve Brattelis første regjering
581
1972 Lars Korvalds regjering
363
1973 Trygve Brattelis andre regjering
821
1976 Odvar Nordlis regjering
1847
1981 Gro Harlem Brundtlands første regjering
252
1981 Kåre Willochs første regjering
602
1983 Kåre Willochs andre regjering
1066
1986 Gro Harlem Brundtlands andre regjering
1256
1989 Jan P. Syses regjering
383
1990 Gro Harlem Brundtlands tredje regjering
2183
1996 Thorbjørn Jaglands regjering
357
1997 Kjell Magne Bondeviks første regjering
882
2000 Jens Stoltenbergs første regjering
581
2001 Kjell Magne Bondeviks andre regjering
1459
2005 Jens Stoltenbergs andre regjering første del
1465
2009 Jens Stoltenbergs andre regjering andre del
1456
2013 Erna Solbergs regjering
1555
2018 Utvidelse av Erna Solbergs regjering
370
2019 Utvidelse av Erna Solbergs regjering
367
Dagens regjering
Startår Regjering Ansiennitet
2020 Reduksjon av Erna Solbergs regjering
204

 

Kilde: Statsrådsarkivet ved NSD | Vilkår for bruk av data | Utlevering av data